שידוך מוצלח

פרשת חיי שרה

שאלות רבות בענייני שידוכים הובאו להכרעתו של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א, ומתוך תשובותיו הבהיקה באור יקרות ראייתו הזכה והטהורה, וכל בר דעת  זיהה מיד שרוח הקודש מדברת...

בצור ירום היומי | כ' במרחשון ה'תשפ"ב | דצח"מ – ארבע מדרגות שבבריאה | חוברת מ"א שיעור תקס"ח

.

.

כמה גדול כח המחשבה – מעשה מרשב"י ור' יוסי 💭🤔 רגע של אור עם הרב ישראל אברג'ל

התגלות ה' למהול לעומת הערל וכיצד נכון יותר לנהוג עם הבנים – כמו אברהם או כמו שרה? פרשת וירא ה'תשפ"ב

זהירות!!! חינוך ילדים

ענוה זה לא הצגות!!!

על ידי ביטול מקבלים שפע

תורה בנקיות

פרקי אבות

קדושת הארץ

חשיבות הדיעה

קבלת עול

אַהֲבַת הַתּוֹרָה שֶׁל הָרַב מָרְדְּכַי אֵלִיָּהוּ

דע מה שת(ק)שיב!

חלק א הזמנתי מונית וחזרתי הביתה, ביקשתי מהנהג שיעצור לי בכניסה האחורית של הבנין, משם...

קינוח בבית הכסא

באיזה יד מקנח והטעם, ומה דין איטר שכל מעשיו ביד שמאל?
מקנח בשמאל, ואיטר יד מקנח בימין.

מצות עשה – מילה

המקור בתורה א. הציווי לאברהם אבינו "זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר" (בראשית יז, י)....
המקור בתורה א. הציווי לאברהם אבינו "זאת בריתי אשר תשמרו...