הלימוד היום מוקדש לרפואת יורם יוסף חיים בן לידיה

הלימוד היום מוקדש לזכות חן בת רבקה

תורת חסד

פרשת יתרו

אחת מנשות האברכים בכולל של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א התלוננה במכתב לרב על כך שביתה ריק ומרוקן מכל טובה, ובעלה אינו דואג כלל לפרנסת הבית, אלא "בורח"...

בצור ירום היומי | י"ח בשבט ה'תשפ"ב | שורש הקדושה – ביטול לה' | חוברת מ"ג שיעור תר"ל

.

.

כיצד שוחזרו ספריו של ר' חיים פלאג'י זיע"א שנשרפו כליל? 🔥📚 רגע של אור לרגל י"ז בשבט, יום ההילולה שלו

מענייני ט"ו בשבט וקניין התורה הראשון של אור החיים הקדוש בחריצות ובקבלת עול התורה – פרשת יתרו ה'תשפ"ב

כפייה דתית

איסור אונאת ממון ואונאת דברים

חסד ברוחניות

איך לחנך

תסתפק בצרות שלך!

צדיק שמקבל שכר בעולם הזה

סבלנותו של ה' יתברך

קבלת עול

אַנְטוֹנִינוּס וְרַבִּי

זוֹ הָיְתָה תְּקוּפָה קָשָׁה מְאוֹד לְעַם יִשְׂרָאֵל, הָרוֹמָאִים גָּזְרוּ עַל...

איזו אמא את?

יום רביעי אסיפת הורים של אפרתו'ש שלי בכיתה ז'. ביום של אסיפת הורים אני נושאת...

אופן הראוי לשינה

מהו אופן השינה הראוי והנכון על פי ההלכה והרפואה?
כתב אבי הפוסקים וראש לכל הרופאים אדונינו הרמב"ם (הלכות דעות פ"ד ה"ה) וזה לשונו: לא יישן אדם לא על פניו ולא על ערפו אלא על צידו, בתחילת הלילה על צד שמאל, ובסוף הלילה על צד ימין.

מצוות עשה – שחיטת הפסח

המקור בתורה "ושחטו אֹתו כל קהל עדת ישראל בין הערבים" (שמות יב, ו). מהות המצוה קרבן פסח כתב הרמב"ם (קרבן פסח פ"א...
המקור בתורה "ושחטו אֹתו כל קהל עדת ישראל בין הערבים"...