אודותינו

תקציר על פעילות העמותה, דמותו של אבינו מו"ר הרב יורם אברג'ל זצוק"ל,
ודמותו של בנו, ממשיך דרכו הרב ישראל אברג'ל שליט"א.

המאיר לארץ - הרב ישראל אברג'ל בן הרב יורם אברגל

בית מדרש - המאי"ר לארץ

בית המדרש בראשות הרב ישראל אברג'ל שליט"א – מציע ייעוץ והדרכה בנושאים מגוונים- זוגיות בריאה, חינוך ילדים, אמונה, פרנסה ובריאות הגוף והנפש, וזאת באמצעות למידה עמוקה וכנה בדרך אבותינו הקדמונים.

"המאי"ר לארץ" פועל בארץ וברחבי העולם דרך מסירת שיעורים והרצאות, הוצאת ספרים וכתבי יד קדמונים בנושאים מגוונים, מרתקים, ואקטואליים לכל יהודי, ברוח תורת החסידות העתיקה והמופלאה.

"המאי"ר לארץ" מעניק לכל יהודי את האפשרות להאיר את חייו באור שיגלה משמעות אמתית למשימת חייו, אור שיחדור לנפשו וירווה אותה בנעימות עריבות ומתיקות, הראויה לכל נפש יהודית. לכל אחד מאתנו יש חלק בתורה הקדושה השייך לו, וברגע שאור זה יאיר בליבו מיד יחוש שמחה עצומה.

"המאיר לארץ" נוסד מתוך תורתו של הרב יורם מיכאל אברג'ל זכר צדיק לברכה, תורה הבנויה מכל הטוב שביהדות, בסגנון פשוט וברור המשלב את תורת הנגלה והנסתר, תורת המוסר והחסידות, הלכה והשקפה, וזאת תוך שילוב כל פרד"ס (פשט, רמז, דרש וסוד) חלקי התורה ושזירתם בגאונות מפעימה!

בית המדרש שואף לחבר יחד בקשר אחד, את התורה הקדושה ואת כל אחינו בית ישראל יחד אל שורש ומקור הכל- בורא העולם.

תורה אשר הוגשה שנים רבות בפשטות חיננית ובהירות צלולה, והתקבלה באהבה וברוב חיבה כ'מים קרים על נפש עייפה'.

פעילות בית המדרש

"המאיר לארץ" עוסק כיום בהפצת תורת החסידות האדירה והנדירה על שלל היבטיה, תוך התאמת התכנים למציאות המיוחדת לדורנו, "המאי"ר לארץ" שם לעצמו כמטרה לחבר את העשייה הגשמית יחד עם העשייה הרוחנית ופועל בשני המישורים כאחד, הפעילות כוללת:

שיעורים בכל רחבי הארץ – מדרום ועד צפון בעשרות יישובים וערים אל מול מאות ואלפי משתתפים, נמסרים שיעורים קבועים מפי מורנו ורבנו הרב ישראל אברג'ל שליט"א, שיעורים מאלפים בשפה השווה לכל נפש.

מכון להוצאת ספרים וכתבי יד קדמונים –  המכון עוסק בהוצאה לאור של מגוון רחב של חוברות, ספרים, סידורים וסדרות, בהן – סדרת ספרים על ספר ה-תניא הקדוש 'בצור ירום', סדרת ספרי שיחות מרתקות על פרשת השבוע ומועדי ישראל- 'אמרי נועם', וסדרת ספרי הלכה והנהגה עפ"י רבותינו הפוסקים הפשטנים והמקובלים- 'חלב הארץ'. בית המדרש מחלק ללא עלות חוברת שבועית מרתקת בשם – "מסילות אל הנפש" על פי שיעוריו של הרב ישראל אברג'ל, חוברת המופצת ברבבות עותקים בארץ ובעולם, ובשל השפעתה הכבירה כבר הפכה לסדרת ספרים מרהיבה.

ייעוץ והדרכה – מענה בכל נושא יהודי. אלפי פניות מתקבלות בכל שבוע, וזוכות למענה, יעוץ והדרכה על ידי מורנו ורבינו הרב ישראל אברג'ל שליט"א. ניתן לפנות באמצעות טופס פניה באתר – 'שאל את הרב'.

שיעורים והרצאות במדיה – בית המדרש מעלה שיעורים ומאמרים באמצעות המדיה לכל דורש ומבקש ללא עלות.

סיוע למשפחות מעוטות יכולת – בית המדרש מלווה ומסייע למשפחות הצריכות סיוע.

שילוב נדיר המאפיין צדיק אמת – נולד בי"ז סיון תשי"ז להוריו הצדיקים רבי חנניה והרבנית רינה ז"ל. כבר מילדותו שילב בהרמוניה נפלאה שקידה והתמדה בתורה הקדושה, עיון מדהים ובהירות גאונית, מתק שפתיים ולשון לימודים, גינוני קדושה וטהרה, נועם הליכות ואצילות כובשת. משחר נעוריו התבלט כמנהיג הנושא על שכמו את משא העם, מנהיג אמת הנותן את עיניו ליבו ודעתו להיטיב ברוח ובגשם לעם ישראל בכלל ולכל אדם בפרט, אמרה מפורסמת שהייתה שגורה בפיו היא "אין יהודי חילוני, יהודי הוא קודש ולא חול!" בליבו יקדו ובערו שלוש אהבות גדולות: אהבת ה', אהבת ישראל, ואהבת ארץ ישראל. פניו קרנו תמיד בהוד קדומים, והקרינו אהבה ומאור פנים לכל אדם באשר הוא. למרות גדולתו הרוחנית והתורנית כמלאך ה' צבאות, נהג בפשטות וענוה כאחד האדם.

שיעורי תורה בחסידות ובכל מקצועות התורה – הרב למד בילדותו בתלמוד תורה חב"ד שם פיכפכו בליבו מימי החסידות, שברבות הימים התעצמו לנהר אדיר של הפצת מעיינות החסידות בבהירות נדירה לעולם כולו בשיעוריו היומיים בספר ה'תניא', שהתפתחו לסדרת הספרים הקדושים 'בצור ירום'. בהמשך נעשה תלמידו חביבו של הגאון העצום הרב יששכר מאיר זצ"ל ראש ישיבת 'הנגב' בנתיבות, שהכיר ברום כישרונותיו יכולותיו ומעלותיו, והטיל עליו למסור שיעורים ולהרחיב את גבול הקדושה. וכך בהיות הרב צעיר לימים כבר מסר שיעורים בכל מקצועות התורה. מערכת שיעוריו של הרב התפרשה על כל רחבי הארץ, מספר שיעורים בכל יום ויום, במסירות ועקביות שאין לה אח ורע, עד אחרית ימיו ממש.

תורת אמת – בשיעוריו המגוונים הרב התווה דרך בעבודת ה', תפילה, לימוד תורה, קיום מצוות, זוגיות, שלום בית, חינוך ילדים, כיבוד הורים ועוד. שיעוריו ותורתו הקסימו והלהיבו את לב השומעים, שהפכו לאוהביו ומעריציו של הרב שהאיר את חייהם וסלל להם את הדרך העולה בית אל. שיעוריו הנפלאים והמאירים בשבתות ומועדי ישראל הועלו על הכתב בסדרה הקדושה 'אמרי נועם'. רבבות תלמידיו מכל המגזרים ומכל שכבות העם, חשים בפנימיותם שהכתוב הבא משקף את דמותו המאירה של הרב: "תורת אמת היתה בפיהו, ועולה לא־נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך אתי, ורבים השיב מעון. כי־שפתי כהן ישמרו־דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך ה'־צבאות הוא". (מלאכי ב, ו־ז)

פועל ישועות בקרב הארץ – רבבות עמך בית ישראל שיחרו לפיתחו מדי יום ביומו לברכת קֹדשו, ליטול הימנו עצה ותושייה וליהנות מזיו פניו הקדושות והטהורות. והרב כרועה נאמן לצאן מרעיתו האיר פנים לכל פונה, העניק לכל אחד את התחושה כאילו הוא בן יחיד, ויש לו את כל הזמן שבעולם עבורו.

תורתו מגן לנו היא מאירת עינינו ימליץ טוב בעדנו – הרב יורם מיכאל אברג'ל זצוק"ל עלה ונתעלה השמיימה בקדושה וטהרה בליל שבת קודש פרשת 'בראשית' תשע"ו. השפעתו הקדושה נמשכת ביתר שאת וביתר עוז דרך תורתו הנדירה והמאירה, אשר מופצת בארץ ובעולם על ידי בנו וממשיך דרכו הרב ישראל אברג'ל שליט"א, וכך זוכים אנו שתורתו ממשיכה להאיר את עינינו ולהשפיע עלינו שפע ישועה ורחמים ברוח ובגשם.

ממלכת התורה – בשנת תשמ"ה הקים הרב בנתיבות כולל אברכים 'רב פעלים – קול רינה', הרב היה ממש כאב לתלמידיו ודאג לכל מחסורם הגשמי והרוחני, ליוה אותם בשמחות ואף בשעות הקשות. ברבות השנים הפך הכולל למעצמה של ממש, רשת כוללים נפרשה בכל רחבי הארץ, ובחסות הרב אלפי אברכים עמלים והוגים בתורה מסביב לשעון, בכוללי יום, חצות, והנץ החמה. במקביל הקים הרב מכון הוצאה לאור בשם 'רב ברכות' ששינה את שמו ל- 'המאי"ר לארץ' שהם ראשי תיבות שמו של הרב יורם מיכאל אברג'ל.

לחצו כאן למדור המורחב על דמותו רבת ההוד של אבינו מו"ר הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א.

הרב יורם מיכאל אברג'ל זצוק"ל​

ראש מוסדות 'רב פעלים - קול רינה'

הרב ישראל אברג'ל שליט"א

מייסד וראש בית המדרש 'המאי"ר לארץ'

הרב ישראל אברג'ל שליט"א גדל והתחנך בעיר נתיבות על ברכי אביו הצדיק, הרב חונך מגיל צעיר לעמל ויגיעה בתורה הקדושה עד כלות הכוחות ומשחר נעוריו הועידו אביו להנהגת העם, משאו באהבה, ומסירות אין קץ. אביו הדריכו בדרך עבודת הבורא בשילוב- לימוד הנגלה והנסתר, לימוד מוסר וחסידות, בירורי סוגיות עד פסיקת הלכה למעשה, קיום המצוות בהידור ובשמחה, בקדושה ובטהרה.

הרב ישראל שליט"א מוסר שיעורים בבהירות בכל מקצועות התורה בכל רחבי הארץ, בשיעוריו המאלפים והמחכימים נותן הרב מקום של כבוד לבניין הנפש, לחינוך ילדים, לזוגיות בריאה, ולפיתוח האישיות על מגוון כוחותיה. לאחר השיעורים ברחבי הארץ מגיע קהל רב להתייעץ ולהתברך.

הרב ישראל שליט"א שימש ומשמש גם כיום- כראש כולל במגוון מסלולים: כולל ישיבתי עיוני, כולל ידיעת התורה, כולל חצות הלכתי- המשלב פסיקת הלכה על פי הנגלה, והנהגות על פי הקבלה והחסידות. בתפקידיו אלו התגלה הרב בעיני תלמידיו וחסידיו בגדלותו התורנית בכל מקצועות התורה.

על פי בקשת אביו, הרב ישראל שליט"א הקים, ייסד, שכלל ובנה את מכון 'המאיר לארץ', מכון עצמאי העוסק בכתיבה ייחודית ומגוונת המותאמת לדורנו זה, בין ספרי המכון שיצאו לאור:

סידורים ומחזורי תפילה לכל ימות השנה, סדרות ספרים על פרשות השבוע- אמרי נועם, מסילות אל הנפש, סדרת ספרי הלכה בדרך החסידות- ראשית השנה, חלב הארץ, סדרת ספרי "בצור ירום"- על ספר התניא הקדוש.

הרב ישראל שליט"א זכה לשמש את אביו הקדוש והטהור כל חייו וממש לא זזה ידו מתוך ידו, וכך זכה לגדול ולהתעלות בצל האילן הגדול תוך שאביו משמש כמלאך שאומר לו גדל! גדל! וכך נחשף לעולמו הטמיר והנעלם של מנהיג הדור.

לאחר פטירת אביו נטל על שכמו להמשיך ולהפיץ בארץ ובעולם את אור התורה המאירה והטהורה, לשאת בכתף במשא העם באהבת אמת, ללמוד וללמד מכל הטוב שביהדות מתוך מסירות נפש לכל אדם, ובכך להרחיב את גבולות הקדושה בארץ ובעולם כולו.