אב מחנך באהבה

אמא נכון את אוהבת אותי? – שאלה יעלי שלי בטון חציו שואל

חציו משיב

'בטח בובונת!' השבתי,'יעלי אני אוהבת אותך עד השמים'

והצמדתי לה חיבוק ונשיקותיים

'למה את אוהבת אותי?' הוסיפה יעלי לברר

'יעלי מה השאלה', ומיד התחלתי לתאר:

את תמיד לי מקשיבה

לא מעכבת את שעת ההשכבה

מברכת מילה במילה

ולא מפסידה שום תפילה

בעבודות הבית עוזרת

ולאחיך הקטן מוותרת

וכך מניתי עוד ועוד במיטב זכרונותי

את כל מה שבתי עושה אודותי

בפרשתנו שהקב"ה 'נשאל'

לא באופן רשמי בכלל

למה את אבינו אברהם הוא אהב

הוא לא הזכיר את כל אשר עשה במשך שנות חייו

לא את החסדים, ולא את הכנסת האורחים

לא את העמידה בנסיונות ובכל המהלכים

לא את הברית מילה בגיל מבוגר

ולא את נסיון העקידה המוכר

וודאי שכל הנ"ל לזכותו נרשם ונכתב

אבל למה? למה את אברהם אבינו? כל כך אהב

'כי ידעתיו' – ידיעה מלשון הכרה ואהבה

למען אשר יצוה את בניו אחריו באהבה…

אני אוהב אותו, אומר ה' יתברך

כי הוא יחנך באופן מוצלח

יעביר את כל המצוות, הערכים ודרכי התורה

לילדיו, לצאצאיו בצורה מאירה וברורה

אברהם אבינו לא התעסק רק סביב עצמו

הוא דאג לבנות את כל עולמו

כל ערך שנחל – הנחיל לבניו

כל קנין רוחני שרכש – שִׁוֵּק לבאים אחריו

לכן נבחר הוא להיות האב

הוא ידע לחנך, להורות, לצוות

ומכאן עולות תובנות חשובות

אותן לימד הרב יורם אברג'ל בשיעוריו הנפלאים

ומזה ניקח כולנו דלק לחיים

'למען יצוה'– מלשון מִצוה

כמו שאמרנו אברהם אבינו חינך וציוה

אך 'למען יצוה' ישנו עוד ביאור

'יצוה' מלשון צוותא – משמעו חיבור

ידע אברהם אבינו בכל דבר מצוה וקדושה

לחבר ולשתף חניכיו כאשר פעל ועשה

כן, כן! לשתף ילדים ולא להשאירם מאחור

להתקדמות שלך זה מאוד יעזור

ועוד הצליח אברהם אבינו לחבר את ילדיו

כי כל זמן שחינך גם הרעיף חום, השפיע ואהב

לכן כל מי שקיבלה ילדים או תלמידים

תדלה את אלו הדליים ותציב היטב היעדים

החינוך זה התכלית

והלואי ונשכיל בנכון להביט.