אל תפגעי בצינורות!

לאדון גולשטיין בית מסחר לשטיחים ענק במיוחד

בעיר אמסטרדם שבהולנד

תודה לא-ל ! פרנסתו בריווח מבורכת ומצויה

ועבודת ה' שלו אהובה ורצויה

 

"ששת ימים תעשה מלאכתך וביום השביעי,,," -המשיכי וקיראי

 

ליל שבת הגיע וכל בני הבית מסביב לשולחן

ולפתע נקישות בדלת ..פקיד בית המלך ניצב ומוכן

סליחה על ההפרעה אני בשליחות הנדריק הנסיך

חמשה שטיחים חדשים לארמון הוא צריך

הנה המדות רשומות כאן

למסיבה שתהיה הלילה זה צריך להיות מוכן

 

אדון גולשטיין ללא היסוס התנצל ,היישיר מבט:

"היום קדוש עבורנו ימתין הוד מעלתו למוצאי שבת

המסחר בשבת הוא אסור

לכן לארמונך תסור

ומסור לנסיך את התנצלותי

ובמוצאי שבת יעמוד בקשר אִתי"

 

"יונה מצאה בו מנוח ושם ינוחו יגיעי כח"

 

לאחר כמה שעות הגיע מכתב מהנסיך

"בעלי… תפתח אולי פיקוח נפש… אולי צריך"

"שבת היום!" אמר בקול ובשירים המשיך

מכתב שני וגם שלישי שוגרו במהלך השבת

"א-ב-א אולי תפתחזה מפחיד" אמרו הבן וגם הבת

"הירגעו ילדיי !שבת קודש אותה לא נחלל

זה היום המיוחד, הקדוש של עם ישראל"

 

ובמוצ"ש ..המתח  באויר הורגש

 

במוצאי שבת לאחר ההבדלה

פתח אדון גולשטיין את המכתב בלי שום בהלה

התחיל בראשון שהגיע ושם בקשה שימכור את השטיחים היום לנסיך

ויוענק לו שכר 2000 ש"ח לשטיח – כך הוא מעריך

ובמכתב השני כשלא היתה תגובה כליל

הנסיך הציע את הסכום להכפיל

ובשלישי משלא נענה על הקודמים, הציע וביקש

את מחירי השטיחים לשלש

 

"הוי ח-ב-ל" ..

"שום חבל "-אמר האדון

שבת קודש היא ערך עליון

 

ולמחרת….המשיכי לקרוא עוד קצת

 

ביום א' הנסיך קרא לאדון גולשטיין בארמונו להתייצב

והוא בוטח בה' כי חסד אותו יסובב

אדון גולשטיין מול הנסיך הנדריק

חיוך לבבי ומבט מעמיק –

"סליחה על כל העגמת נפש בשבת

אך ביום ששי ביקר אצלי ברון נכבד

הוא טען שהיהודים אוהבי כסף גדולים הם

לכן אין מה לסמוך עליהם

בעבור כסף הם יעשו הכל

ויוותרו גם על החשוב להם מכל

אני לא חשבתי כלל כדוגמתו "-אמר הנסיך

"לכן העמדנו אותך בנסיון כמו שצריך

ונוכחנו לראות מעל כל דמיון

כי השבת עבורכם היא ערך קדוש ועליון

 

וכעת אפצה אותך בסכום כספי ענק במתנה

וגם תקבל פטור ממסים במשך שנה"

 

השבת היא מקור הברכה –

היא הצינור להשפעת הרווחה

מעולם לא ניזוק, לא הפסיד השומר אותה

אדרבה הגדילה  היא עבורו את ברכתה!