את מוכנה להקריב? תודה!

זוג זקנים ידועים כעמי ארצות

לא ידעו לקרוא ולכתוב ובטח לא להרצות

אך הֶרְגֵּל ומנהג היה להם טוב ומשובח

למלא את פיהם בהלל לה' יתברך

'ברוך ה' יום יום', 'ישתבח שמו לעד'

'יהי שם ה' מבורך', 'הוא יחיד ומיוחד'

 

מה מיוחד בהנהגתם? ומי התארח בביתם?

 

אצל אותם זקנים התארח תקופה בחייו

הבעל שם טוב שהיה יתום מהוריו

לימים כשכבר התפרסם בגדולתו

נגלה אליו אליהו הנביא בזמן התבודדותו

זו היתה הפעם הראשונה שאליהו הנביא נפגש עמו לבד

או אז הוא מסר לו מסר מיוחד:

 

דע לך – לקב"ה יש נחת רוח מלימוד תורתך

מהיחודים, מהכוונות שבכל תפילותיך

אך נחת רוח גדולה יותר יש לו לבורא עולמים

משבח אחד שיוצא מפיהם של הזקנים

כלומר: מכל 'ישתבח שמו לעד', מכל 'ברוך השם'!

הקב"ה הרבה יותר מתרשם!

 

הבעל שם טוב התפעל מזו העובדה

ולימד את כולם עד כמה יקרה התודה

גם לחבריו הצדיקים הנסתרים

גילה את אלו הדברים היקרים

ושידלם לשאול כל פשוט שבעם

מה שלומך? כדי שישבח את בורא העולם

 

"וכי תזבחו זבח תודה לה'" (ויקרא כב, כט) – כך נכתב בפרשתנו

הפסוק על קרבן תודה מלמד – תודה לה' אלקינו…

ובמדרש על כך נאמר:

כל הקרבנות בטלין וקרבן תודה אינו בטל לעולם

כל הַהוֹדָיוֹת בטלין וְהוֹדָיַת תודה אינה בְּטֵלָה בעולם

הצורך והזכות להודות לה' יתברך צריכים להיות בתוכנו טבועים

להודות ולשבח על כל הטובות, החסדים בכל הרגעים

זוהי תכלית הבריאה לשם כך יְצַרָנוּ הא"ל

לכן קרבן תודה לא יכול לעולם להתבטל

 

כלומר הקרבת הקרבן – בזמן בית המקדש היתה חשובה

היהודי היה מתקרב לה' בעצם פעולת ההקרבה

וכשהמשיח יגיע ממש בקרוב

יהיו עוד שיטות ודרכים לרוב

לחוש את קרבת ה', אהבתו ועוד איך

ועם כל השיטות והדרכים שהמשיח יגלה

עדיין קרבן תודה בחשיבותו יעלה ויתגלה

ושאף אחת מדברי לא תתפלא

 

הרב יורם זצ"ל תיאר בשיעוריו

על ערך התודה העצום והנשגב

רגש ההודיה וביטויו זה לא ענין של פעם בשבוע

וגם לא פתיחה בכנס או אירוע

זה חייב להיות בתוכנו טבוע!

 

ההודיה זה לא רק אִמרה

על אירוע שקרה

או לספר לכולם על חֲוָיָה מסעירה

חשוב שההודיה תיכנס לבית, תיספג באוירה

בכל הזדמנות לשמוח עם הילדים

לפרט בקול את הטובות, את החסדים

מהדברים הגדולים הברורים

עד הדברים הקטנים, הנסתרים

ואז גם הם יתחילו להתבונן

ופחות להתלונן

להודות לה' ולהכיר טובה

לבורא, להורים ולכל הזולת שמשפיע בסביבה.