וזכני להתפעל… וגדל!

סיפור מעניין שמעתי על ר' עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה

כשילדיו היו כבר נשואים וכביכול לא זקוקים להשגחה

אז הגיע אליו הרב רפאל הלפרין – יהודי מבני ברק החשובה

שהיה בתחילת תהליך החזרה שלו בתשובה

נכנס לחדרו הקדוש של הרב

ובמעמד נכחו גם חלק מילדיו

לכשסיים להתברך מפי קדשו של מרן הרב

רצה להראות לו משהו נדיר ונלהב

הביא לפניו אבן ענקית בגודלה

התרכז בה ובמכת יד שברה לִשְׁנָיִם

אכן התפעלות תעורר הפעולה

אך הרב עובדיה התרכז הסתכל

ואפילו במצמוץ עינים לא התלהב והתפעל

שאלוהו אחר כך – מרן מדוע לא להתפעל או לפחות לומר פְּשׁשׁשׁ

הסביר מרן: ילדַי היו לידי אסור שאחד מהם ירגיש

וודאי שזה מעורר התפעלות אך אם אני הייתי מביע הערצה, התלהבות

היו קולטים בני שמלבד התורה יש דברים עם יותר חשיבות

 

לפני שעבוד מצרים כשחיו שם השבטים

הם השפיעו על הצאצאים מכל ההיבטים

הגנה רוחנית ושמירה הדוקה

אך כשהם נפטרו ההגנה הסתלקה

בנ"י לתרבות מצרים החלו להיגרר

וכל רצונותיהם ושאיפותיהם היו בסולם ערכים אחר

אט אט למצרים נשאו עינים מעריצות

לעזור להם ניסו בכל מה שמוח יהודי יכול לְרַצּוֹת

עם כזו בגרות נפשית רדודה ושפלה

לא רצה הקב"ה לבצע שום גאולה

לכן הביא המכות כאשר ממכה למכה

קולטים בנ"י את אפיסת מצרים מול יד ה' החזקה

התהליך הזה הוביל להתנתקות מהמצרים מהצד הרגשי

ובמקביל ריפא את בגרותם בחלק הנפשי

כי כך הדבר! כדי להתפתח בעבודת ה' ולחיות חיי תורה

מוכרח שהנפש תתאוה לשלימות בקדושה וטהרה

פעמים רבות ובלי שימת לב ממש

אנו כהורים מתפעלים ממישהו או משהו באופן מורגש

והילדים לידינו והם קולטים הכל

את מי אנחנו מעריצות היום ולמה עינינו ברקו אתמול

אי אפשר לבקש ולהתפלל לבנים לומדי תורה

ולהעריץ אנשים שלא עונים על ההגדרה

זכרי בגרות נפשית חזקה ויפה

תביא להתפתחות רוחנית עניפה

שאת העיקר לא נחמיץ

ונדע תמיד את מי ואת מה להעריץ!