זרעים משובחים לבנימין

'אמא'! – בנימין נכנס, הפר את הדממה, וקרא

יש חידון על בבא בתרא

לכיתות ו – ח בתלמוד תורה

והחומר בכמות סבירה

'מה את אומרת אמא, אנסה?'

'ודאי בני מעצם הלימוד גדול המעשה!'

ומאז כבר שבועיים שאני לא רואה את בנימין

ספון הוא בחדרו, מי היה מאמין

בוחן הוא את עצמו חזור ושנן

בכל מאודו היטב מתכונן

אח! טפחתי לעצמי אשרי חלקי אשרי יולדתו

הלואי יצליח בנימין ויגדל בתורתו

הגיע הערב שלפני החידון המדובר

ובחדר, בנימין בטלפון עם חיים שעולה איתו לגמר

הקולות בחדר הדהדו בחוזקה

אפילו שהשיחה כבר התנתקה

אצטט חלק מהדיבורים

שתעזרו לי לעכל את הדברים:

'תקשיב חיים, כבר הכנתי לי פתקים עם תשובות

לא מוכן להיכשל ולנחול אכזבות

אה, ולא תאמין כל מה ששלומי אותי שאל

עניתי לו תשובות שגויות

שיצבור פחות נקודות ויותר טעויות

אתה מבין חיים, שלומי הוא חריף וזריז

אם יענה לפני נכון זה אותי מאוד ירגיז…'

כך הקולות בחדר הדהדו בחוזקה

ואני בחדר חנוקה… עם מועקה…

לא חשוב אם בנימין זכה מקום ראשון או שלישי

לאחר החידון טיפלתי בו באופן אישי

הסברתי בחכמה למה אושרי התערער

לימוד בהתמדה הישג נפלא הוא ביותר

אך להגיע להישגים על ידי מרמה?

להכשיל חבר כדי שלא יצליח במשימה?

הרי זו אכזריות וצרות עין לשמה!

האם ללומד התורה ההתנהגות הזו מטיבה את הנשמה?

מוסר הרב יורם אברג'ל זצ"ל מסר שלנו האמהות יהא היטב חדור

התורה הקדושה יכולה אצל כולם לדור

אך היא מגדלת ומצמיחה את האדם

לפי המדות הטבועות לו בדם

כן כן הבנתן היטב אלו העובדות

אין בכח התורה לשנות אלא רק להצמיח מדות

לכן נעזור לילדינו היקרים

לפתח בלב רגשות טהורים

אהבה, אמת, טוב עין, וחמלה

כך תתפארו בבני תורה סולת בלולה

השבת פרשת יתרו אומר הרב כבכל שנה

מאירה בנו קצת מאותה הארה מהיום שבו התורה ניתנה

ההתקדשות בימים אלו חשובה

להחדיר המדות הטובות בכמויות הגדושות

לפתח נכון את הרצויות שברגשות

וזו זכות גדולה ונדגיש כאן את נקודת המבט

שלזרוע זרעים נכונים לתורה הקדושה דוקא בחודש שבט

דוקא בתקופה שנתן לנו הבורא כח לצמוח ולהתחדש

שנשכיל בנו ובילדינו את המדות הרעות והפגומות לגרש

ואת המדות הטהורות והיפות לקדש.