יבוא בזכותך

יבוא בזכותך

זה קרה לא מזמן באחד מבתי הספר האיזוריים

החינוך שָׁם פשרני לְמַדַּי, התלמידים מבתים מסורתיים

וּלְשָׁם… כן… דוקא לְשָׁם, רב מרצה הגיע

ועל לימוד תורה ומעלת המצוות החליט באזניהם להשמיע

ומה רצה הרב בפניהם להביע?

 

המסר שלו היה – כל יהודי יש בכחו להשפיע

כמובן סיפר להם על המשיח ועל הגאולה

איך שכולם מצפים לה

 

אחד הילדים הקשיב וביקש להשמיע דבריו בקול:

'הרב, או שאתה שקרן או שאתה טיפש גדול'

הרב קצת נבוך, קצת נבהל

אך התעשת ומיד הוסיף ושאל:

'למה אתה חושב כך?' והתלמיד בתשובתו הפתיע:

'כי בדור של הרמב"ם לא בא משיח, אז איך בדורנו יגיע?

כן בדורנו, יש עדיין רחוקים ממצוות, שלא מתוקנים כלל

אז איך דוקא את דורנו משיח יגאל?'

שאלה די נוקבת – חריפה, חייב פה תשובה מוחצת ויפה

 

הרב ביקש מהתלמיד המיוחד

שיוציא מתיקו את המכשיר הנייד

הוציא התלמיד את הפלאפון שברור לכולם

שהיה זה מכשיר משוכלל וחכם…

 

הרב שאלו: 'אמור לי, לרמב"ם גם היה כזה מכשיר משוכלל ומיוחד?'

'לא… !' ענה התלמיד בקול ברור וחד

 

לתשובה הזו הרב חיכה

 

והסביר לו בלשונו המתוקה:

'אתה יודע שעם המכשיר הזה הכי משוכלל שיש היום

בלחיצת כפתור אחת אתה נוחת ישר לגיהנם

ממש כמו בפארק מים, במגלשת ענק

ובדור של הרמב"ם בשביל להגיע לגיהנם היה צריך להתאמץ ממש חזק

 

אבל אם…

 

וכאן סובב הרב ראשו לכל התלמידים

'אם בכל זאת הצלחת על כל רצונותיך לגבור

ולא ללחוץ על שום כפתור

הפכת בִּן רגע להיות אברהם אבינו בדורו

שכל העולם בְּעֵבֶר אחד והוא נגדם בְּעֶבְרוֹ

ובשביל התגברות כזו ועמידה בכל הנסיונות

משיח יבוא וישלים החסרונות

 

בפרשתנו פרשת קדושים מופיע פסוק מדהים:

"כי אני ה' המעלה אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים" (ויקרא יא, מה)

ורש"י הקדוש מבאר וזה תמצית הדברים:

היה שוה לי לגאלם – להוציאם ממצרים ביד חזקה באותות ובנסים

כי כשהייתם במצרים לא נגעתם בשקצים וברמשים

כן מול כל הטומאה היכן ששהיתם שם

 

מצרים בְּעֵבֶר אחד ואתם בהתגברותכם בְּעֵבֶר השני כאברהם

לכן היה כדאי לקב"ה לגאלם

התגברות! עמידה בנסיונות! מול הלחץ של כולם

כל מעשה כזה מקרב הגאולה לעם.