יש לך כלי?

במקורות הקדושים מובא סיפור מדהים

על אשת עובדיה שהיה אחד הנביאים

בתקופתו אחאב מלך על היהודים

ואשתו איזבל ציותה להרוג את כל הנביאים

עובדיה הנביא לקח מאה נביאים ובמערות הסתירם

וכדי לפרנסם לוה כספים בריבית מבנו של אחאב – יהורם

ויהי היום ועובדיה נפטר

אך את חובותיו – יהורם ממשפחתו לא פטר

את שני בניו הוא לקח לעבדים אליו

עד שהאלמנה תשלם את כל חובותיו

אשת עובדיה בצר לה מאוד

פנתה לאלישע הנביא וצעקה: איני יכולה עוד

לא יתכן שאסכים בעקבות מה שקרה

להפקיר את בָּנַי בבית של עבודה זרה

היש מקום לאמוד ולהשוות

נשמות קדושות מול החזר חובות

אלישע הנביא מקשיב ועִמה הוא בצרה

וכאן הוא שואל שאלה שטומנת סוד נורא

מה יש לך בבית? איזה כלי, כד או קערה

אשת אלישע יודעת שהארונות ריקים וכלים אין לה וודאי

אך היא מבינה ועונה יש לי אסוך שמן ודי!

אשׂבר את האוזן ואבהיר את התמונה

אסוך שמן זו מדה של שמן למרוח לתינוק אצבע קטנה

ולמה – למה חברותי, היא השיבה כך

מאיפה הרעיון להזכיר את האסוך הקטן כל כך

יכלה היא בכנות לומר

צר לי נביא קדוש אך אין לי שום דבר!

שאלה מעניינת אה? והמהלך מסקרן מאוד

אך קוראות יקרות לא אלאה אתכן עוד

מסביר הרב ישראל אברג'ל שליט"א – וזה היסוד:

בכחו של צדיק למשוך שפע על הכלל או על הפרט

אך צריך חפץ בעל ממשות, אפילו כלי מועט

גם אם הוא קטן ממש הוא הכרחי ומכאן והלאה

הצדיק פועל ומושך שפע מלמעלה

את הסוד הזה האלמנה הכירה וידעה

הרי סוף סוף היא אשת הנביא עובדיה

אסוך שמן יש לי ודי ציינה לאלישע במבוכה

אך ידעה שבכח זה תושפע הברכה

או אז שמח הנביא אלישע

הביאי כלים מאת כל שכניך – כך נדרשה

ומכח הכלי הקטן שעליו בירך הנביא הצדיק

התמלאו הכלים בשמן שלא הפסיק

והיא את השמן מכרה… וב"ה התעשרה…

את… שמחפשת ומבקשת שפע בכל התחומים

לקבל מידיו של אב הרחמים

הכיני כלים ע"י תפילה

רצון להשתנות, או איזו קבלה

כל גילוי אהבה לבורא וכל השתוקקות

לעבוד אותו יתברך בשמחה ובדביקות

אלו דברים חשובים ונעלים

שעבורך יוצרים כלים

ומכן והלאה…

ההשפעות יורדות מלמעלה

בחבלים מתוקים ונעימים

ישירות מבורא עולמים

זהו סודו של הכלי

לא משנה גודלו אל תזלזלי

כלי מחזיק ברכה

צרי אותו – את מוכרחה

על כלים נוספים שישמשו אותך

במאמר הבא בעזרת ה' יתברך.