כשרצון ויכולת נפגשים…

חזרתי הביתה מיום עבודה מתיש

מצאתי את שלומי עם מסמר ופטיש

תמונה גדולה אוחז ביד

חפץ לתלותה במקומה המיועד

בלי סולם רגליו ברצפה, וראשו לא ממש בשמים מגיע

ובטוח שהתמונה למקומה לבד תגיע

 

'ח-ח-ח שלומי היקר

אתה מנסה לחקות כאן קוסם מוכר?'

הרי אף פעם לא תלית תמונה, לא תקעת מסמר מעולם

ובלי לטפס, בלי להגיע לגובה הנדרש, הוי שלומי זה לא יצא מושלם

 

'אמא אני מעמיד את התמונה עד היכן שאגיע

והקב"ה ימשיך אותה להגביה

כמו שעשה לבתיה בת פרעה והאריך את ידה

כך גם לי הוא ימשיך את העבודה'

 

דבריו של שלומי נטפו מתיקות ותמימות כאחד

אך הרגשתי חובה להסביר לו הדברים באופן ברור וחד:

'שלומי מתוק בוא לספה לידי שב

ולהסברו של הרב יורם אברג'ל זצ"ל הקשב'.

 

באותו יום שמשה רבינו בתיבה נשלח אל היאור

ומרים אחותו עמדה מרחוק עליו לשמור

באותו יום שרב כבד היה

ולהתרחץ ביאור הגיעה בתיה

היא שמעה הבכי, וידעה שמדובר בתינוק יהודי מוחבא

ורצון עז להצילו התעורר בלבה

 

התיבה היתה רחוקה, בקצה השני של הנהר היא שטה

אך היא הושיטה את ידה, מה שביכולתה עָשָׂתָה

והנה הנס קרה, התיבה כבר למרגלותיה

והתינוק משה חבוק בזרועותיה

 

היא זכתה, והיד שלה מאוד מאוד התארכה

ומסביר הרב בשם ר' שמחה בונים מפשיסחא

שדוקא בעבודת ה' יתברך

כשרוצה אדם לעשות מעשה טוב, שה' כה ישמח

אפילו שבאמת על פי הטבע הקיים

אין סיכוי שיצליח לעולם

הרי שעם רצון עז את המצוה לעשות

וישתדל ככל יכולתו את המקסימום להתחיל לנסות

אז מהשמים רצון עז ומימוש יכולות רואים

ואת המצוה בעבורו גומרים

 

הבנת שלומי? אל תתבלבל!

בעבודת ה' וקיום מצוות זה כל ההבדל

 

'הוי אמא' – קטע אותי הילדון

שפתאום הבין ודיבר כמו גאון:

זה בדיוק מה שאבא סיפר לי לפני יומיים

על ר' חנינא בן דוסא שרצה להעלות קרבן לירושלים

 

ראה הוא את כל בני עירו לפני החג כמובן

מעלים כנדבה לבית המקדש – קרבן

השתוקקותו לקיים כזו מצוה היתה עצומה

אך עני גדול היה ובארנקו אין מאומה

 

מה עשה? מצא במדבר אבן גדולה מאוד

סיתת אותה והחליקה עד שהיתה מלאה יופי והוד

אותה רצה מאוד להעלותה לבית המקדש

אך האבן היתה כבדה ממש

פועלים וסבלים היו אך תשלום עבורם אָיִן

רצונו לקיים המצוה בוער בקרבו עדיין

 

גם כאן רצון עז למצוה ושילוב מימוש יכולות

וה' יתברך שלח מלאכים שידאגו את האבן למקדש להעלות

גם כאן ה' שבר המחיצות הטבעיוֹת המראוֹת שאי אפשר ואין מקום להתקדמות

וסייע לר' חנינא לגמור המצוה בתכלית השלימות

 

'ממש הקבלה נכונה

יישר כח שלומיקו על התבונה'

 

מקוה שכל אחת מאתנו הפנימה את המסר החשוב

ואם לא… שתחזור להתחלה ותקרא שוב…