לגדל, לגדול ולהגדיל כמו גדליה…

גדליה הגנן האם שמעתן עליו

גנן מסור הוא כל ימי חייו

משקיע מטפח בכל מצב

לא נרתע הוא מכפור או שרב

פעם אחת כך סופר מכלי ראשון

ניגש אליו אפרים אף הוא גנן אך ממש טירון

וביקש התייעצות מקצועית וחכמה

עבר הוא חֲוָיָה באדמתו וצופנת היא תעלומה

וכך סיפר אפרים

עם קצת דמעות בעינים:

שתלתי בחצרי גרעין של פרי המנגו הקייצי

שיגדל לעץ יפה ומניב זה היה כל חפצי

השקיתי וזיבלתי, גזמתי וסיקלתי

לא הזנחתיו לשניה יום יום לחשתי לו גדל

אבל… כלום העץ לא גדל בכלל

גדליה הקשיב ברוב ריכוז

נראה שאפרים משקיע מאה אחוז

אך המשיך לחקור ולשאלו

האם היה מספיק אור והיכן גידלו

ואז התגלתה התמונה בבירור וגדליה התחיל להבין

זה לא חוסר אור, גם לא חוסר חום, אף אין פגם בגרעין

אפרים השתוקק לראות פירות וכשהם טרם הגיעו התאכזב מאוד

הוא מיהר לעקור ממקומו את העץ

ולטעת במקום אחר אולי שם יתחיל משהו לנצנץ

חיכה יום מקסימום יומיים וכשלא גדל

חזר שוב על אותו מחדל

עקר ונטע במקום אחר

אולי עכשיו יצמח עץ פאר…

סבלנות אפרים סבלנות צעק גדליה ממעמקי הלב

אם לא תתאזר בסבלנות שום דבר לא ילבלב

ופירות ודאי לא יניבו היטב…

משל מיוחד זה הרבה לספר הרב יורם מיכאל אברג'ל זצוק"ל

בשיעוריו הקדושים וחיזק את מדת הסבלנות

הרבה מאתנו מקיימות מצוה, עושות מעשה טוב ומיד מחכות לראות

האם הקב"ה יגמול לנו טובה על כך… האם נראה את השכר המוגדל בבנק

ההטבות שלנו…

הרי התרגלנו… בעולם החומרי שאנו חיים

הפרסומות והשיווק של המוצרים מושכים את לבנו ומשכנעים

'המשחה הזו מורחים פעמיים ורואים תוצאות מיד'

'התרסיס הזה דוחהכתמים מידית'

'את השינוי תרגישי מיד כשתתחילי'

וזה באמת משכנע ואולי באמת עובד אבל זה רק בדברים חומריים…

אומר ר' ישראל אברג'ל שליט"א בשיעוריו המאלפים – חז"ל הקדושים מנתבים

את מסלול עבודת ה' שלנו במילים מתוך מסכת אבות:

'היום לעשותם ומחר לקבל שכרם'…

מה שעלינו לעשות, מצוות, טיפול בילדים, חסד, מאור פנים לזולת

נעשה ונקיים בשמחה, נעשה ונקיים היום. כאן,עכשיו בכל הזדמנות

ולא נעצור אף לא נשנה כיוון אם לא קיבלנו תגמול מידי

אלא אדרבה נמשיך בעשיה מתוך ידיעה והבנה שעיקר השכר

הוא מחר בהמשך, לעתיד לבוא בעולם הבא.

אף תהליכים נפשיים ורגשיים כמו בניה וחיזוק קשר בין אשה לבעלה

וכן הבנה לנפשם של הילדים היקרים, עיצובם ההתנהגותי, בניית אישיותם

וכל התהליך של הָאִמָּהוּת שלנו אינו דבר שמראה תוצאות מידיות

התוצאות ודאי מובטחות אבל התהליכים דורשים סבלנות

אלו תהליכים שקיצורי דרך וצִפיות ל'כאן ועכשיו' רק מזיקים ומחזירים אותנו להתחלה

אז התאזרי בסבלנות בלתי פוסקת זה מאוד חשוב

לא להתייאש להמשיך שוב ושוב

יגיע השכר והגמול בזמן

את עושה ותעשי והכתר לך יוכן.