להחליט שהכל לטובה!

להחליט שהכל לטובה!

המעשיה שלפניכן מוכרת זה מכבר

על ר' עקיבא שיצא בדרכו למדבר

חמור לקח עמו שיוכל עליו לרכב

גם נר דולק שיאיר לו בלימוד אשר אהב

ובנוסף תרנגול שיעיר אותו לפני הנץ החמה

לעבודת הבורא במלוא העוז והעוצמה

 

לקראת ערב נכנס לעיר הקרובה

באחד הבתים ביקש ללון עד הבוקר הבא

אך למרבה הפלא, מארחים לא מצא

אף אחד את ביתו לפתוח, לא יכל… לא רצה

משראה ר' עקיבא כך, פיזם את המנון לבו באהבה:

'כל מה שה' עושה הכל לטובה'

 

בשדה הצדדי כל הלילה נשאר

לא חשב כי יתפתח עוד דבר

אך ממש תוך זמן קצר

כשר' עקיבא על תורתו יושב בשלוה

רוח עזה נשבה בפתע, והנר כבה

 

ושוב מתנגן הפזמון: 'הכל לטובה'

ובהמשך, חתול הגיח פתאום וטרף התרנגול באמצע קרקורו

עוד לא מעכל ואריה רעב יצא מגדרו

ואכל במהירות את חמורו

 

הלם! חושך! דממה!

אין אפילו למי לספר המהומה

ור' עקיבא שכבר מורגל ברגשות אמונה ותקוה

הכריז: 'כל מה שה' עושה הכל לטובה'

 

למחרת בבוקר כששמע על הפרעות, התנחם

שודדים נכנסו לעיר ופגעו בתושבים ללא רחם

בזזו כספם, היכו אף רצחו

אך את ר' עקיבא לא ראו … עליו דילגו… פשוט הלכו

 

או אז הבין גם הבין את הפזמון ששר

מכל נסיון וגל אשר עבר

לא קרס ולא נשבר

כעת ראה שכל מכלול המאורעות

הובילו לנסים ונפלאות

 

 

פרשת השבוע ויצא שהשבוע נקרא

כתובה באופן שונה נורא

כל יתר הפרשות בתורה

כתובות פרשיות, פרשיות בכזו צורה

עם מרווחים קצרים, או ארוכים יותר

על מנת שנתבונן בין מאורע כזה לסיפור אחר

כך נלמד לקחים, נבקש הסבר

 

אך בפרשת ויצא אין שום מרווח! אלא מה

הפסוקים נכתבו כחטיבה אחת שלימה

פסוקים המספרים על יעקב אבינו שיצא לחרן

לשנים של גלות וסבל, וחוסר וודאות, כמובן

ומכל הטלטלות אשר עבר

לא עצר כל פעם ונשבר

רק ראה איך מכזאת חשיכה

יצאה לו מזה טובה גדולה והרווחה

בתים קדושים בישראל הקים וזכה

שנים עשר שבטים קדושים יצאו מחלציו, איזו שמחה

 

לוּ היה יעקב אבינו עוצר בכל קושי להתבונן

לבכות, להישבר, אולי גם להתלונן

ודאי שהיה קורס מכל המשברים

בלי טיפת אמונה, שאי־פעם יסתדרו הדברים

 

ר' חיים שמואלביץ' מחדד את המסרים

אף בזמנינו נתחזק מאלו הסיפורים

על עם ישראל עוברים

רצף נסיונות קשים ומאתגרים

כל צרה היא כואבת, וקורעת את הלב

נסיגה, לחימה וקרבות מול האויב

 

אם מכל נסיון כאב נעצור ונישבר

נתלונן, נירתע ונבקש הסבר

אז ודאי שלא נוכל לשאת ולסבול

אסור שעם ישראל באמונתו יִבּוֹל

כביכול הקב"ה אומר חכו לראות

איך מכלול המאורעות

יוביל לנסים ונפלאות

ירבה טובות וחסדים, יצמיח ישועות!