לכי לך… כדאי לך

אם היו מציעים לך לבוא, להצטרף, וללוות

במשך שבוע שלם להיצמד ומקרוב לראות

הליכות חיים טובות וחשובות של אחת מנשות גדולי הדורות

הרי שבוודאי כל אחת עם קצת דעת בקדקודה

היתה מתלהבת בכל מאודה

דואגת מיד לחופשה מהעבודה

מסדרת הילדים אצל כל מתנדבת נחמדה

חיבוקים ונשיקות פרידה

ומיד. יוצאת… עם מזוודה

מזוודה? אמרתי… סליחה כמה וכמה מזוודות

אחת לרכוש הפרטי וכל השאר להכניס מדות

כן, להסתובב עם אשה גדולה ודגולה

זה מסע רוחני מיוחד ומופלא

להתבשם מהאישיות, לתהות על קנקנה

ללמוד דרכים בעבודת ה' – כל שניה זו מתנה

זה פשוט לנשום אויר זך נקי וטוב

לפתוח המזוודות, לדלות ולשאוב

להכניס ולמלא עד שאין מקום יותר

מי מוכנה על שבוע כזה לוותר…

אז אל תחכינה לפרסום על כזה שבוע

אני מודיעה לכן חגיגית שזה קורה השבוע

להצטרף – כל אחת תוכל

מספר המקומות אינו מוגבל

מתי? לאן? תבינה מיד

למסע מופלא עם שנים שהם אחד

אמר הרב יורם זצוק"ל באחת משיחותיו

שבשבוע פרשת לךלך זוכים למסע נלהב

לילך עם אברהם אבינו לקרוא פרשה ומדרשים אודותיו

לאחוז חזק ולהידבק במדותיו, לצעוד בדרכיו:

חסד, אהבת ה', אמונה תמימה

השקעה רוחנית וגשמית בכל נשמה

כל יהודי אף הפחות ביותר

יכול להתקרב לבורא – אסור עליו לוותר

ביטול והכנעה לה' יתברך

את אשר ה' רוצה הוא יעשה וישמח

מאור פנים, לב רחב

ניצול כל רגע לעשיה חיובית בכל חייו

לימוד זכות על כל אחד מעמו

תכלית חייו זה כל עולמו

מסירות נפש מקטנות לכבוד ה'

לא חת מפני איש משום סחף לא מתרשם

אחד היה אברהם כזה הוא! הידבקי

אך בהשגחה מופלאה יש עוד גדול… חכי!

מרן ר' עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה

הילולתו מתפרשת על פרשת נח ולך לך

וזאת מדוע?

הדברים ברורים והנימוק ידוע

אם תכתובנה את השם מרן ר' עובדיה יוסף

בפתח המסע שאליו נצטרף

הרי שלכל מה שתכתובנה ברשימה

תמצאנה אצל מרן בהקבלה מדהימה

ר' עובדיה יוסף ואברהם אבינו

ללמוד מתורת חייהם – זכינו

והלואי ונשכיל ונידבק בדרכם הטהורה כמובן

לכבוד ה' יתברך, מכח אברהם אבינו ולכבוד נשמתו של מרן.