לפני שניגשים, הכלים גדושים?

מרצה אחד לא צעיר בכלל

ביקש לערוך ניסוי למול שומעיו בקהל

בידו מְכַל זכוכית גדול, על השולחן הניחו

ותריסר אבנים גדולות הכניס לתוכו

לשומעים פנה בשאלה אם מלא הַמְּכַל

ותשובה חיובית הדהדה בקהל

המרצה המשיך ובקצב מואץ

שפך לתוך הַמְּכַל אבני חצץ

ושוב שאל: הַמְּכַל מלא? מה אתם אומרים?

והקהל השיב ודאי שכן, רואים!

המשיך המרצה ואל תוך הַמְּכַל הגדול

שפך המון המון חול

נו, תלמידַי הַמְּכַל מלא? מי יענה ראשון

החבריא כבר קלטו את הרעיון

והשיבו ראשוני היושבים בקהל:

יש עוד מקום להכניס בַּמְּכַל

נכון, מחא המרצה (לעצמו) כפים

ויצק לַמְּכַל כד מלא של מים

בסוף הניסוי סיכם מסקנות

מוכרחים להכניס את האבנים הגדולות ראשונות

אחרת – נאם בקול רם-

לא יהיה להם מקום לעולם

וכך ביקש המרצה להבהיר לתלמידיו

שֶׁהַמְּכַל מסמל לאדם את חייו

ומי שמחפש להשקיע בחיים נכונה

יכניס את הערכים הגדולים והאמיתיים בראשונה

כך מְכַל החיים יתמלא ויוגדש

ולא ישאר זמן לדברים שאין בהם ממש

באמת, הדברים נכונים, מתאימים הם

לסולם הערכים של החיים

בחינוך ילדים, בריאות, חיי משפחה, מקור פרנסה, מקום מגורים

בכל תחום כדאי למלא בדברים הנכונים והעיקריים.

אך יש 2 מְכָלִים בחיים, אומר ר' ישראל אברג'ל בשיעוריו הנפלאים

האחד שמו מְכַל אהבת ה'

והשני שמו מְכַל יראת ה'

וכאשר מְכַל אהבת ה' מלא עד גדותיו

לא תוכל להיכנס שום אהבה זרה, מגונה לחייו

וכן בַּמְּכַל יראת שמים. כאשר הוא גדוש ביותר

לא יוכל להיכנס פחד או חרדה משום דבר אחר

בשני מְכָלִים אלו אין ענין של מה חשוב ממה

לא שייך לשאול את עצמי מה אכניס ראשונה

בַּמְּכָלִים הללו התפיסה מהותית ושונה והיא מבהירה את כל התמונה

אם את חשה פתאום אהבות משונות לדברים שהם נגד התורה

אם לפתע הלב בוער בתשוקה או תאוה אסורה

זה סימן שֶׁמְּכַל אהבת ה' התרוקן בחלקו

ועליך לשוב בתשובה למלאו ולחזקו

הוא הדין בַּמְּכַל יראת שמים והדברים ודאי ברורים

אם את תפוסה בחרדות ומתמלאת פחדים מיותרים

דעי שֶׁמְּכַל יראת שמים שלך נחסר מעט, אולי בתחתית נקוב שם, סדוק

שובי אל ה', מבטך שאי אליו חזקי בקשר הדוק.