מאירים את היהלום

השבוע זורח בעולם אור נשמתו הטהורה

הטמירה והנעלמה

של אבינו מורינו ורבינו

הרב יורם מיכאל בן רינה

ליל כ"ז תשרי תאריך פטירתו

בליל שבת הקרוב תחול הילולתו

אחד מצדיקיו הנשגבים ששתל הקב"ה בדורנו

להטות כף מאזני העולם לחסד ולרחמים

הצדיק שבחר בו ה' יתברך להנהיג, להורות, לנתב

להיות אב מחנך, רחמן ואוהב

הרבי שמהיותו יונק ועולַל

צפוהו עבד ה' כי יגדַל

ובטוהר מדותיו הנעלות אותן זיכך כל חייו

הפך גופו, רוחו ונשמתו לכלי טהור מקשה זהב

והתורה הקדושה מילאה את כל ישותו

אותה אכל, אותה נשם מכל השאר ניכרה פרישותו.

ר' יורם! מים רבים לא יכלו, גם לא ניסו לכבות את האהבה

אשר אהבנוך

ר' יורם! שום סופות סער לא ניתקו אך חוט מחבלי עבותות אהבה שקשרנו אליך

שבע שנים כבר חלפו מאז התעלית אל עולם טהור

אך לנו הותרת יהלומים – ירושה רוחנית שופעת אור

כל אחת מהקוראות שאת דרכה להאיר מבקשת

שואלת מה תיקח מר' יורם להמשיך המורשת

האם את החיוך המחיה נפשות והפנים המאירות לכולם

או שמא את המיוחדות והטוב שמצא בכל אדם

האמנם נצליח לרכוש את השמחה והלהט בקיום כל מצוה

ואולי נבחר לתקן עולם ולזרוע נועם ואהבה

האם נבקש מעט מאהבתו הנדירה לתורה והתמדתו היומיומית

או נמצא דביקות הבורא וקדושה עצמית

ובאמת הכי כדאי שכל אחת מאתנו

תיקח מכל אשר לימדנו

ודמות דיוקנו של רבינו יורם תאיר ותנתב הרגש וההגיון

כיעקב אבינו שהציל את יוסף בשעת נסיון

כך גם הוא יעמוד, יכוין וינווט.

יציל אותנו מאתגרי הדור בזו העת

יהיו הדברים שכתבתי לזכרו ולכבוד קדושתו

נא להדליק נר בליל שבת לעילוי נשמתו.