מכתירות את המלך! את מסכימה?

מכתירות את המלך! את מסכימה?

אז היֹה היה קוראות יקרות, לפני שנים רבות

איש חשוב שמעלותיו מרובות

מורם מעם ולשיעור קומתו לא היה ערך

וביום אחד חשבוהו לעשותו למלך

אך הוא מהתמונה יצא

להיות מלך הוא לא רצה…

 

רגע רגע!.. להבהרה קצרה אני עוצרת

נשמע לכן משל? קומיקס? או אגדה מצויירת?

חשוב שכל אחת תדע

הסיפור היה במציאות! עובדה!

באמת הכל התחיל כך

לפני שנים רבות בתקופת הנ"ך

 

נער מיוחד לשבט בנימין משוייך

שמו שאול, בכל מדה טובה הוא משובח

אין טוב ממנו בעם, ושמו הולך לפניו

ובאלו המילים כך כתוב עליו

'משכמו ומעלה גבוה מכל העם'

גבוה בגשמיות. וברוחניות נישא ורם.

ובגלל גבהותו הרוחנית

לא חיפש לעצמו שום שינוי! שום תפנית!

 

שאול חי בעולם פנימי יפה ומענג

בתוך ענני תורה וקדושה ,מאושר עילאי מתמוגג

כששמואל הנביא בשליחות ה' להמליכו רצה

שאול נחבא אל הכלים.. מהתמונה הוא יצא

'טוב לי… אני חי בעולם מושלם

למה אני צריך את הנהגת העם…'

שמואל הנביא בכל זאת הכתירו כי כך ביקש הבורא

אך ידע ששאול ירצה למלוך רק אם משהו הכרחי יקרה

אם כל העם יקבלו מרותו בשמחה ואהבה

הרצון למלוך יתעורר ויבער כלהבה.

 

הרי יודעות אתן מה קרה..

מיד בסיום ההכתרה

קבוצה גדולה מהעם החליטו לבזותו:

"מה יעזור לנו מלך כמותו:

לא הסכימו  הם להמלכתו

'וגם שאול הלך לביתו'

ראה שלא מקובל על כולם

חזר לביתו להיות כאחד האדם…

אי… אי… אי… וזה רק מלך בשר ודם

 

על אחת כמה וכמה יתחדדו כאן המונחים

כשמדובר בקב"ה מלך מלכי המלכים

הוא יתברך שמו יתעלה

אין לו גבול את כל העולמות הוא ממלא

ואנחנו עמו -נחותים ובעלי מגבלה

הדברים אמורים לגבי כל הבריאה כולה.

 

וכך היה בתחילה רצונו ,כשברא את העולם

כוונתו היתה למלוך ואין מלך בלא עם

אך לא חפץ למלוך בכפיה, בהכרח

רוצה הוא שנעשה פעולה שנבחר בכך

אתן שואלות הכיצד היאך?

 

ובכן זה מה שקורה בכל ראש השנה

הקב"ה כביכול יוצא מהתמונה

ואז ע"י העבודה שלנו המהותית

הרצון, הלב הבוער, ההתבטלות האמיתית

 

'מלוך על כל העולם כולו בכבודך

והנשא על כל הארץ ביקרך'

בזאת הפעולה הפנימית – להמליך עלינו את ה'בפועל ממש

מעוררים את רצונו יתברך למלוך עלינו ועל העולם מחדש!