מסכת ברכות – לחיים

ישנו סיפור מוכר וידוע

שסופו חיזוק ותחילתו שעשוע

עשיר גדול ותלמיד חכם מופלג

שכל סיום מסכת שלו היתה עבורו יום חג

והיה ביום הזה בהתרגשות וגיל אל המגיד ממעזריטש נוסע

לקבל ברכתו אשר נסכה בו כח על מסכת נוספת להתייגע

כך קרה כשסיים את מסכת ברכות

ניגש לקבל מהרב המגיד חיזוקים וברכות

אך שאלה מול המגיד הציב

בזמן לימוד המסכת הדבר הטרידני ועל לבי העיב

כתוב בזו המסכת – וכאן ציטט את הלשון הכתובה:

'חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה'

רבי הכיצד? איך זה יתכן שאדם יהיה מאושר ושמח

במציאות של הפסד כמו בשל ריוח

הרי אם הכסף אבד, נעלם, הלב שבור, מתאנח

המגיד הקדוש הקשיב ובחר כך להשיב:

יכול אני להסביר לך אך לתשובה מושלמת לעיר אניפולי סע חושה

אל ביתו של תלמידי היקר ר' זושא

נסע בעצת רבו מיודענו העשיר

וחיפש את הבית הכי יפה בעיר

אך לתדהמתו הפנוהו כולם למקטן ועד גדול

לבקתה רעועה שֶׁמַָּטָה ליפול

העשיר שפשף עשרים פעם את עיניו

ראה הוא עניים אך מחזה כזה לא ראה מימיו

קירות בשלב לפני התפוררות

מי גשמים חודרים שם בקביעות

הרצפה משמשת גם שולחן

סליחה, כלומר שיש שם אוכל מוכן

בבגדים יש יותר חורים מאשר בד

אבל האושר מורגש שם מכל צד

פניו של ר' זושא ובני ביתו

קורנות משל הוא עשיר שאין כדוגמתו

לא יתכן – העשיר לא הפסיק להרהר

ר' זושא בלי סוף סובל ומתייסר

אבל המגיד שלח אותי אליו זה בוודאי

אפנה אליו את שאלתי ודי:

כיצד מצליח הנך להיות שמח

על אף כל היסורים והלב הגונח

איך אתה מברך על הרעה באהבה

כשם שהנך מברך על הטובה

ר' זושא שמע את השאלה שהופנתה אליו

וזקף בתמיהה את שתי גבותיו

שאלה כזו אינך יכול אותי לשאול

עליך לפנות לבעל יסורים גדול

איני יודע למה המגיד, לשלחך אלי בחר

לא טעמתי אף פעם יסורים ואין כמוני מאושר

הבריאות ברוך וברוך שמו

והפרנסה – לא חיסר הבורא דבר בעולמו

ישתבח שמו הכל טוב ונפלא

לצערי לא אוכל לענות לך על השאלה.

זהו! בום! העשיר קיבל תשובה פצצה

עכשיו הכל מובן נפשו שבעה ומרוצה

לשמוח בשמחת החיים שה' נתן

כל מתנה נוספת – זה לא ברור ומובן

ושום דבר לנו לא מגיע

ממילא ההתבוננות בטוב שלנו הבורא משפיע

מחייבת אותנו לשמוח ולה' תודות להביע

יעקב אבינו בפרשתנו ויגש

במתנת החיים שנתן לו ה' לא שמח ממש

'מעט ורעים היו ימי שני חיי' – כך תיאר במילותיו

ולכן קיצר לו ה' משנות חייו

אומר הרב יורם אברג'ל בשם ר' חיים שמואלביץ ראש ישיבת מיר

כשאדם מאושר במתנת החיים ורואה בהם חסד אדיר

שמחתו רק תגדל ותאדיר

והשמחה הזו תבטל כל רגשות צער קטנים בחייו

ולא ירגיש בכל הקורות הבאים אליו

אז כדאי לכן נשים יקרות להתאמץ בכל הכח

צהלה תהא על פניכן ותמיד תמיד לשמוח

החיים הם חסד – מתנה, מקדו את המבט – זה הפוקוס

כל השאר תודה ה' – פשוט בונוס