מסכת מידות במגילת רות!!

מדוע נקראת מגילת רות בחג השבועות

חשבתן על כך פעם קוראות יקרות?

-בטח חשבנו אנחנו גם יודעות

המגילה הזו התרחשה בזמן קציר חיטים

אז זה ממש תואם  מבחינת העיתים

וגם דוד המלך נולד ונפטר בחג השבועות

והוא מצאצאי רות זכה להיות

-נכון תשובותותיכן מדויקות ממש

אך כעת נקבל מבט חדש

בחג השבועות זכינו תורה קדושה לקבל

לתורה יש כח להצמיח ולגדל

וכמו גשם שמצמיח את אשר באדמה נזרע

כך התורה מצמיחה מדות שבקרבך אם טוב ואם רע

מגילת רות מקיפה את כל העניינים שבין אדם לזולת

ונקראת היא בחג מתן תורה שנחזק היטב המבט

לתקן את מדותינו שיהיו טובות ותרומיות

כך תצמח מאתנו אישיות יפה מאוד

 

כבר בתחילת המגילה אנחנו מקבלות מידע

על דמות אלימלך איש מורם מעם ראש שבט יהודה

שכל שבטו ומשפחתו בנחלתו כימים דאז התיישבה

הוא היה עשיר גדול מאוד ולפתע כל הארץ רעבה

ידע וחשש מכל אשר יקרה כעת

העניים הרעבים לא יפסיקו לבקש והוא… לא יוכל שלא לתת

הרי זו משפחתו ולמשפחה קשה לסרב…

קיפל וארז את רכושו והחליט אני עוזב

לפני שיגמר לי הממון

קליפת הצרות עין אחזה אותו בגרון

ושאבה אותו לארץ שצרות עין ביסודה – מואב

הוא ואשתו ושני בניו…

הקב"ה הגיב קשה והסוף של אלימלך ידוע לכולכן

אלימלך איבד רכוש כח ומציאות חן

ולבסוף את חייו גם כן

אלימלך הפסיד וראה בחייו

כיצד נופל הוא ממדרגותיו

מאחר ולא ידע את ההלכה המעידה

כי אין אדם מעני מהצדקה – עובדה

ואין היזק רע מתגלגל ובא על ידה

כל אלו הדברים והמסרים

מילותיו של הרב יורם זצ"ל  המה,שנאמרו בשיעורים

לכן כדאי ומומלץ להתרחק

ממדת הצרות עין המביאה אסון והיזק

ועוד מוסיף הרב ישראל אברג'ל בשיעוריו

'ונתנו' אפשר לקרוא משני צידיו

כי כשאדם זוכה לתת הוא נותן לעצמו לא פחות

הוא מקבל חיים ארוכים, שפע, והרבה הצלחות

וכך כתוב גם בזוהר הקדוש ואביא כאן המסר הענייני

כשהקב"ה רוצה לתת מתנה ליהודי הוא שולח לביתו עני

ועל ידי העין טובה והעזרה

מבטל מעל הנותן הגזירה

ובזכות לבו הטוב

הוא נוחל ברכות לרוב

 

על מידות נוספות במגילת רות ויסודות נוספים חשובים

בע"ה במאמרים הקרובים.