מעשה במשקפי (נגד) שמש?!

אתן זוכרות את היום שלקחתי את בנותי לחנות של השקל

(פעם היא היתה שקל… גדלה 'לשקל וחצי', התרחבה לשני שקלים

והגדילה כחה ל-9.90).

אז זהו, שמלבד הבת הגדולה שהסתבכה מה לקחת

הרי שליבי ונועה מילאו את שׂקן כְּאַוַּת נפשן וכתקציב אִמָּן.

בין השלל הנרכש קנו השתים משקפים –

ולא פשוטות היו המשקפים נראות

אלא משקפי שמש גדולות ושחורות

בבוקר למחרת השתים בזריזות התלבשו ובפתח הבית עמדו והתעקשו

לצאת עם המשקפים לכיוון הגן זה כל רצונן

אני שהזמן דוחק אותי בזו השעה

הסכמתי ואפשרתי את ההנאה

הגננת כבר תטפל בהם ותבקש להוריד

בשביל זה היא נבחרה לתפקיד

וכך יצאנו חיש כשלפנינו נסיעה באוטובוס ועוד הליכה קצרה

אך כשירדנו והתחלנו לצעוד הן פתחו את הפה ושאלו עוד ועוד

'אמא לאן הולכים?'

'לגן' עניתי – 'את הדרך אתן לא מכירות?'

'איפה הגן אנחנו ממש לא רואות'

'אמא הכל שחור

הגן נעלם אולי נחזור'

וכמעט שהתחילו לגעות בכיה לחינם

אך הרגעתי אותן להפסיק מדיבורן

וכל מה שחשבו… באשמתן

הרכבתן משקפים שחורות על העינים… והחלטתן שהכל נעלם בינתים

והשמש לא זרחה והגן נעלם

וכל כך חשוך הוא העולם…

הבנות שלי הגיבו כמצופה מילדות קטנות

אך לכל גיל עולות פה תובנות:

הקב"ה טוב ומטיב לכל

וכל רגע ורגע מחיה ומשפיע וזן ומפרנס מביצי כינים ועד קרני ראמים

מזריח ומשקיע חמה ברגע המדוייק

מפעיל את כל צבא השמים ומעמידם חזק

דואג לכל בריה ובריה ומשלים חסרונה בפעולה

משגיח בהשגחה פרטית מופלאה ושומע כל תפילה

אך לפעמים קורה כך, תיאר הרב יורם זצ"ל בשיעוריו

השובים כל נפש: אנשים מתהלכים בחייהם ובוכים –

מה זה וכיצד קרה

כבר תקופה והשמש לנו לא מאירה

לפי מה שאנו עוברים באלו ואלו העניינים

זה ממש הסתר פנים

כך הם בטוחים שהקב"ה ח"ו לא אתם

כל כך שחור נהיה מבטם

אומר הרב, כל אותן תחושות אפילות והדיבורים שיצאו מכך

הם רק באשמתכם ובגללכם

אתם אלו שבחרתם לשים צלחת גדולה על העינים

(בדיוק כמו ליבי ונועה עם המשקפים)

ולומר שהשמש לא זורחת בינתים

וה' הסתיר פניו ממנו תקופה או שתים

את ההסתר אתם בחרתם לעשות

ובמקום לגלות אמונה החלטתם לכסות…

דעי לך אשה יקרה שזו העבודה שלנו והיא יומיומית

לא להיבהל אם אפל… זו פעולת היצר הזדונית

השגחת ה' היא רצופה ועלינו מאירה

רק תסתכלו היטב והתמונה תהיה ברורה

תכניסי את ה' לכל סדר יומך

ותראי איך הוא מאיר את עולמך

אל תשכחי אותו רגע! הוא לעולם לא יעלם ממך!

האמונה, ההתבוננות בגדולת ה' וההודאה על כל דבר שנעשה עבורך

יהפכו אותך לאשה שמחה ומאושרת עם כל בני ביתך.