סליחה… ממתינה לך

טוּטוּטוּ… טוּטוּטוּ… טוּ

  • "הוי חני סוף סוף את עונה כבר שעות אני מנסה להשיגך

ואת במצב 'ממתינה'"

  • "סליחה איילה שמעתי שיעור דרך הטלפון מאלף ממש

על המלכת ה' בראש השנה לא יכולתי להפסיד אף מילה

הרב הסביר איך ממליכים, איך מאחדים את המחשבה

של מציאות ה' וכיצד חיים את מלכות ה' יום יום"

  • "יפה לך… חני אשרייך!

חשבתי שאת בסבב טלפונים לגיסותיך, אחיותיך

לאחל גמר חתימה טובה, לבקש סליחה ומחילה"

 

  • "מחילה?? כל שנה אני משתדלת

הפעם ממש לא מסוגלת

על מה שעושה לי גיסתי בכל פעם שמתארחת

אני לא כ"כ מהר סולחת

ואחותי שכך מעליבה ופוגעת

באיזו שנה אמחל לה… אני לא יודעת

וגיסתי השניה

תאניה ואניה

אם על כל מריבה אקבל שקל אוכל לקנות צרכניה

ואחותי השלישית…

זה… עזבי… הפגיעה עמוקה ואישית"

  • "אוי חני את מוכרחה לנקות!!!"
  • "כן, כן את הבית ויש לי רק עשרים דקות

אני נוסעת למעמד המרכזי של הסליחות יש הסעה מאורגנת

איילה… את גם מעוניינת?"

  • "סליחווותת"… זעקתי מקירות לבי

את…? חני? שמסרבת לסלוח ולמחול למכרותיך

שמספרת על המלכת ה' הממלאת את כל מציאות חייך??"

 

כך המשכתי לדבר עם חני בכאב

הכרחתי אותה לעזוב את המגב ולהכניס אחד קטן לתוך הלב

אך אתכן קוראות מדהימות

אחדד הדברים ברוב עוז ותעצומות:

 

יום כיפורים הקדוש יום נקיון לכולנו – לך, לה ולי

זו המשמעות של המילה לכפר בפירוש המילולי

הקב"ה מנקה ממרק ומצחצח את נשמתנו

היא חוזרת להיות מבריקה, מלוטשת כיום לידתנו

אומר הקב"ה, התשובה זו מתנה – להתאמץ כדאי

אך לנקיון השנתי הזה יש תנאי

תֵּרַצּוּ, תפייסו, תמחלו זו לזו בנותי

אם לבכן לא יהיה לבן

צום ותפילות לא יועילו כמובן

 

'אבל היא פגעה בי כל כך

ופלונית ציערה אותך…

עליך הלשינה השכנה על החדר שבנית

ואותך פיטרו מהעבודה בעלילה לא הגיונית…

נכון זה קשה… אין אפס… בשר ודם אנחנו מי יכול…

איך אפשר לנקות הכל… ולמחול

 

אז כאן להתחבר אני מוכרחה

לראש השנה ליום שבו את ממליכה

את ממליכה את ה' יתברך בכל לבבך ונפשך

את מניחה את ה' יתברך כתר לראשך

המלכת ביראה ובאהבה – עכשיו את מוכרחה להאמין

שה' יתברך ממלא כל עלמין

וסובב כל עלמין – כל עולמך!

ומבלעדיו אין מציאות בעולם כלל

כל מצב שעברת, ה' יתברך פעל

אלופו של עולם! המלך! נמצא בכל תנועה ותנועה

גם בַּחֲוָיָה השמחה, גם בעלבון ובפגיעה

הכל זה – ה' יתברך!!! הכל! וגם הכל!

 

כשחיים כך קל להתנקות ולמחול

"עכשיו חני רוצי… בהסעה צופרים לך… לסליחות את מוכנה…

ומחר אתקשר אליך… ורוצה לשמוע רק טוּטוּטוּ ממתינה!"