צ'וצ'יקית מוזמנת לטפס!

מסופר על גביר הכי גדול ביקום, שבנה מגדל בגובה עצום – גובהו מגיע לאלף מטרים, ובראשו מונח צ'ק בסך מאה מיליון דולרים. הכריז הגביר שכל מי שיצליח לקחת הצ'ק הרי הוא שלו …

נו, מי לא ינסה את מזלו… רבבות הגיעו למגדל ובחנו את האפשרויות ומיד התייאשו …כי קלושים התוצאות מכל כיוון בדקו באמת המגדל חלק אין שום זיז בולט במה יאחז אדם? היכן יחזיק? זרמי מים יורדים מלמעלה מסוכן… אפשר להחליק… וכמעט שאזור המגדל נשאר נטוש.

אך אדם אחד הכריז בקול נחוש: אני מתחיל בזה הזמן! אז בחכמה נפלאה וברוב ענין בנה הוא גשרים, יצר סולמות וטיפס אט אט את כל השלבים – אך בהגיעו לגובה תשע מאות תשעים ותשע נעצר, נתקע ונותר חסר ישע. לבסוף פנה הוא לילדו הקטן בלי להסס – חסר לנו מטר בוא עלה על כתפיי, טפס! נגיע אל סוף המגדל ונשיג הצ'ק המיוחל.

את המשל הזה סיפר בשם אומרו ר' ישראל אברג'ל שליט"א והבהיר כי ה' יתברך בנה את המגדל שזהו העולם הגדול וביקש שנתייגע בלימוד תורה וקיום מצוותיה ועל ידי כך נצליח להכשיר את העולם להיות מקום ראוי לביאת משיח צדקנו, לעולם של גאולה, ואת זה מסמל הצ'ק הגדול המונח בראש המגדל.

הראשון שהתחיל היה אברהם אבינו. העולם התחיל תיקון וכל הדורות אחריו בכחות נפש אדירים ובמסירות עצומה המשיכו וטיפסו ובקדושתם הטבעית העלו את העולם למדרגות גבוהות. אך עדיין לא הגיעו… כלומר, כמעט הגיעו – חסר עוד מטר, צריך עוד ילד אחד נמוך וקטן שיסכים לטפס על הכתפיים של האחרון ויביא את הצ'ק המיועד, ויביא את המשיח…

והילד הנמוך והקטן שאולי בכחותיו הוא לא ממש איתן זה הדור שלנו גדוש הנסיונות, עמוס התלאות, מלא במאבקי גוף ורוח, ומירוץ החיים לא מאפשר לו לנוח. דוקא הוא!! יכול! מסוגל! במעשה אחד קטן לטפס אל –על.

ואת –אשה של הדור הזה החשוב, אל תחשבי שאלייך לא דיבר הכתוב, כל מעשה טוב שאת עושה מכל הלב והנשמה ערכו רב, יקר ושווה הוא פי כמה, אין מקום לזלזל בשום פעולה, אולי תהיי את שמכריעה העולם לגאולה.