שעה לפני שבת שלום…

על הולדת רבי ישראל מקוזניץ יצא לכן לשמוע?

אם לא, תקראנה וכבר תתחלנה לדמוע

הוא נולד מברכת הבעש"ט… מכח הבטחה

מהשקעה של הוריו במדת השלום והשמחה

אך הגעתי  כבר אל הסוף בואו ונתחיל

ולוואי ונזכה את תוכנו להכיל

באחת מסעודות ליל שבת כאשר הבעש"ט ישב

לאחר הקידוש ומסביבו תלמידיו

חיוכו רחב ומצב רוחו מרומם יותר מכל הזמנים

וצחוק שפרץ מתוכו במהלך הסעודה מספר פעמים

התלמידים ראו… התבוננו והשתאו

ולשאול את רבם לפשרם של דברים חיכו לזמן כל שהוא..

מיד במוצאי שבת לאחר ההבדלה

נרתמו הסוסים והוכנה העגלה

הבעש"ט ביקש כמה מתלמידיו

לנסיעה לעיירה אפטא – שיצטרפו אליו

על דלת הבית שעליה הצדיק סימן

נקשו ובפתח רבי שבתאי – יהודי שנראה די זקן

יראת שמים על פניו ותמימות בלבו

הבעל שם טוב בביתו! – התרגשות יתירה אחזה בקרבו

חיכה הצדיק שירגע כמעט

ושאלו: ספר לי מה קרה אצלכם בבית בליל שבת?

אנא ספר לי הכל

אל תחסר פרט קטן או גדול

-'כורך ספרים אנכי ומזה אני מתפרנס

כעת כשאני מבוגר כל ריווח ממלאכה זו הוא נס

אין לי כח כמו בצעירותי

וההבדל הוא משמעותי

אך השמחה בחלקי היא כל עצמיותי

נסיון גדול היה לי השבוע במיוחד

לא היה לי לצרכי שבת אפילו מטבע אחד

אך עם כל זאת גמרתי אומר ושיתפתי את אשתי בזאת

לא לבקש כסף מידי בשר ודם !אף אם נצטרך להתענות

חזרתי בליל שבת – כך ממשיך הוא לספר

ריח מהביל מהמטבח ושולחן ערוך ברוב פאר

רציתי עליה להתעצבן

בטח לבשר ודם בחרה להתחנן

אך… שתקתי והתגברתי לא להפר את השמחה

וכך לאחר הדגים שאלתיה מה מקור הברכה

והיא סיפרה שבצהרים מצאה שמלה ישנה אבודה

אך כפתורים מכסף אמיתי תפורים על בדה

את הכפתורים הסרתי

לצורף מכרתי

קניות, בישולים, סלטים ועוגות

והרי לפניך התוצאות…

מהשמחה שמילאה את לבי באותם רגעים המשיך רבי שבתאי

תפסתי את ידיה וקמתי על רגלי

רקדנו יחדיו ריקודי תודה לה' יתברך

על שעזרנו לכבד את השבת כל כך…'

רבי שבתאי סיים ושאל בתמיהה:

רבי יש במעשי עוון? האם זו בעיה…

אם כן ,אמור לי הרב

ואעשה תשובה עכשיו

הבעש"ט הרגיעו מיד והשיבו במאור פנים

-"אדרבה שמחתכם אתמול גרמה לשמחה עצומה בכל העולמות העליונים

לה' יתברך נחת גדולה נוצרה מזה

ולכן שכר גדול מגיע לכם על זה

לעת זקנתכם הרי זו ברכתכם

עושר וכבוד או בן קדוש מה בחירתכם?"

והם בחרו בבן צדיק ,את העושר העדיפו להחמיץ

ולאחר שנה זכו הם ברבי ישראל מקוזניץ

אתן קוראות את הסיפור ויחד אתי מנסות להתבונן

מה כבר עשה רבי שבתאי בליל שבת? נו ,לא התעצבן???

מנע מאש המחלוקת להתלקח

ורקד מסביב לשולחן והיה בשבת שמח…

והתוצאות ידועות… וכבר נכתבו

ההשפעות, הברכות… את מעשיו מאוד אהבו…

קחו לכם דברים אִמהות אהובות

אומר הרב יורם אברג'ל, ישנם בתים עמוסים בתורה ובדקדוקי מצוות

אך השמחה רחוקה מהם וממילא כל דבר אותם מכעיס

כך נמנע קודשא בריך הוא לביתם שכינה להכניס…

בפרשת השבוע ויקהל פקודי מענייני הפרשה

זו מצות השבת הקדושה

כמה חשוב ויותר מהכל ומזה תושפע הברכה

לשמור על אוירת שלום ושמחה

דענה לכן, מגלה הרב יורם בשיעורים הנפלאים מאוד

השטן יודע ומכיר היטב את זה הסוד

ולכן קרוב לכניסת שבת יש לו תפקיד וממלא אותו באהבה

להכניס לכל בית גורמי מחלוקת, כעס, צעקות ומריבה

פעם זה חיים שהפיל את אליהו

ופעם הארון נפתח ונשפך כל הקקאו

פעם זו חני שצורחת

שהיום היא לא מתקלחת…

פעם זה דוקא מצד בעלך

שמחליט לא לעזור ולא לחייך

וכל החכמה לדעת

שהתנהגותם מכח השטן מגעת

ואת! תפקידך לא לוותר !ולהתגבר ובשטן להילחם

'לא תבערו אש בכל מושבותיכם', רמז לאש המחלוקת שלא תיכנס לבתיכם

אהבה ואחדות תגבירי את אלו הרגשות!

שמחה ושלוה תבעירי… אלו הדרישות!

והשבת תשלם לך כל השבוע במנות גדושות…