תעשי רושם

 

בס"ד

גשם עז ניתך ארצה והקור בחוץ שרר בעוצמה. "אמא, נכון שאת לא מסכימה לצאת לחצר בגשם כזה?","נכון מאיר שלי", וטופחת לו על השכם, ומוסיפה טפיחה על שכמי סוף סוף יש כלל שהצליח לחלחל פה… "אבל אני כן מרשה לך להסתכל דרך הזגוגית", ומיד סידרתי את החלון שיהא אפשר להציץ מבעדו.

מאיר ניגש לחלון שבינתים הספיק להתכסות באדי קור… מאיר התלהב לראות שהוא מצמיד את אפו לשמשה וצורת האף ניכרת, שהוא מניח אצבעותיו וטביעותיהן ניכרות.

"יש לי רעיון", מאיר מתלהב – משמיע ומבצע, "אצייר לאבא ציור גדול על החלון, אבא ישמח". ומאיר צייר דשא, בית, גדר, וילד עם מטריה. בצהרים מאיר חזר ורץ אל החלון להוסיף ענן ושתי ציפו…מה זה?? "איפה הציור שלי"??הזדעק מאיר, האדים נעלמו ואתם גם הציור, מאיר בכה ומיאן להינחם.

"אתה יודע מאיר, זה מזכיר לי כשהייתי קטנה הלכתי לים ישבתי על החול הספוג והצלחתי לצייר באצבעי ציור נפלא על החוף, רציתי שכולם יראו ויתפעלו, אז רצתי לקרוא לאמא ולשתי אחיותי אך כשחזרתי ראיתי חול ספוג"…

"זה הגל שמחק לך את הציור" -הרגיעתני סבתא -"כשמציירים על חול זה לא מחזיק מעמד. אתה מבין מאיר? כשמציירים על חלון זה נמחק מהר, מיד…בשביל שהציור יתקיים וישמר חזק צריך לוח וצבע שהציור יחקק".

החויה של מאיר מול החלון וזכרון הילדות שלי בחוף הים, חיברו אותי לדברים נפלאים שאמר ר' ישראל אברג'ל שליט"א בשיעוריו המרתקים. הרב הסביר כי חז"ל המשילו את נפש האדם ללוח גדול לבן ומבהיק והאדם כותב עליו את סיפור חייו, כל חויה בדיבור מחשבה ומעשה נחקקים עליו ומותירים רושם. ככל שהאדם חוזר על כך, הדבר נחקק יותר ורישומו חזק יותר. אכן זהו כחו של יהודי חלק אלוקה ממעל ועם כח זה יש ביכולתו לפעול פעולות שיחקקו ויותירו רושם עז לדורי דורות.

אמא שרוצה ושואפת לדור ישרים מבורך

ושיהיו צאצאיה וצאצאי צאצאיה מוצלחים כל כך

תבין מהו סוד הקירות שסופגים ניגונים ערבים של לימוד התורה

מהו סוד אוירה טובה ושמחה מאירה

היא תדע שכל מצוה הנעשית לשמה

מאירה לה את הנשמה ונחקקת שם ברוב עוצמה.

וילדיה… הו ילדיה יקלטו כל שדר, כל תגובה

ינשמו את המסירות, הביטול, האהבה

והם יקחו את זה אתם

והם יקימו עם זה את ביתם,

לא יחדלו כל עוד באפם נשמתם. כי זה כח של 'רשימו' עזוזו כחה של חקיקה יקרה מפז.

יש לנו האִמהות תפקיד בעל כובד משקל ואחריות נישאת אל על. שנדע להותיר רשמים טובים שיחקקו בלבותם של ילדינו האהובים.