תיקון השובבי"ם
ותיקון היסוד

בבית המדרש המאיר לארץ

הטופס מיועד למסירת שם אחד, למסירת שמות נוספים ניתן למלא את הטופס פעם נוספת.
סכום השותפות עבור התיקון בכל שבוע בסך 180 ₪,
להפצת תורת אבינו מו"ר הרב יורם אברג'ל זיע"א. ברוכים תהיו!
לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה
שם מלא עבור התיקון:
פרטי המקדיש:
פרטי אשראי: