הלימוד היום מוקדש לעילוי נשמת עדיאל אריה בן נילי

הלימוד היום מוקדש להצלחת חן בת רבקה

הלימוד היום מוקדש לרפואת תהל בן אדוה

הלימוד היום מוקדש להצלחת חן בת רבקה

אמונת צדיקים – יסוד הצלחת חינוך הבנים

פרשת קורח

סיפר אבינו מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל זיע"א: פעם בא לפני ראש ישיבה מכובד מאוד. כשראיתי אותו ממתין בתור, בקשתי שישאלו אותו אם רצונו להתייעץ בדבר ציבורי דחוף כדי לא לעכב אותו, אך הוא אמר שבא לצורך עניין אישי, וברצונו להמתין עד סיום קבלת הקהל.

כעבור יותר משעתיים, לאחר שסיימו כל הקהל לעבור, הוא ניגש אלי ואמר: ברוך ה' לא חסר לי כסף. גם כבוד ברוך ה' לא חסר לי. אני ראש ישיבה מפורסם, יש לי תלמידים מובחרים ביותר, שיעורי הלמדניים וחיבורי על הש"ס מפורסמים גם הם. אך דבר אחד חסר לי – כבר שנתיים אני מרגיש שאין לי שום אמונה בבורא עולם!

ראש הישיבה הוסיף שלפני שהגיע אלי הוא כבר קרא הרבה ספרי מוסר ויראה, וכן ביקר אצל הרבה רבנים חשובים, וביקש עצה וברכה על כך, אולם ישועתו בוששה מלבוא, וקשה לו להמשיך לחיות בצורה מפוצלת שכזאת – מצד אחד להיות ראש ישיבה ולמסור שיעורים למדניים בפני עשרות תלמידים, ומצד שני להיות כופר ממש ביסודות האמונה רח"ל.

כמובן, היה מפליא מאוד לשמוע דבר כזה מראש ישיבה כל כך מפורסם, אך בכל זאת חשבתי לעצמי על שורש הבעיה של אותו ראש ישיבה, והאיר ה' את עיני שלפני כשנתיים הוא דיבר ברבים דברי גנאי על בעל התניא וממשיכי דרכו הקדושה, ומאותו הרגע הקב"ה החליט לנתק את הקשר שלו איתו, ולקחת ממנו את כל הסייעתא דשמיא. כשאמרתי לו זאת הוא נבהל ונרתע, ממש כמו ששופכים על אדם בפתאומיות מים קפואים, כיון שידע והרגיש שהאמת כדברי.

לאחר שהוא נרגע ועיכל זאת אמרתי לו שיש לו רק דרך אחת להתרפאות: עליו לקחת את ספר התניא ולגרוס את כולו (ללא שום פירוש) עשרות פעמים, ובזכות זה בעז"ה תשוב אליו האמונה, והוא הבטיח שיעשה כדברי. הוא לקח חופשה מהישיבה, התבודד במקום מסוים וגרס את ספר התניא כולו עשרות פעמים. כעבור שלושה חודשים הוא חזר אלי שוב, אך הפעם עם פנים מאירות, ובישר לי שתהילות לאל בזכות הגירסא של ספר התניא חזרה לו כל האמונה בה' בתכלית השלמות.

בהקשר זה נאיר נקודת אור מתוך הספר הקדוש אמרי נועם:

ההשגחה העליונה סיבבה שמועד הילולתו של קודש הקודשים כ"ק אדמו"ר ר' מנחם מנדל שניאורסון זיע"א הרבי מליובאוויטש – (ג' תמוז) – חל בכל שנה בסמיכות לפרשתנו, פרשת 'קרח', והטעם לכך:

כשם שעל משה רבנו בשעתו, וכן על רבים מצדיקי האמת שבכל הדורות, קמו מתנגדים רבים, גדולי תורה וחכמים, לצערם ולבזותם – כך לצערנו קמו בעבר וקמים גם בהווה אנשים, גדולי תורה וחכמים ברובם, המבזים את דרכו של הרבי זיע"א, ומונעים את הרבים מלזכות להתקרב לאורו הגדול. פרשת 'קרח' מלמדת אותנו למנוע רגלינו מנתיבתם, ולהישמר מהם כנשמר מפני סכנת נפש, לבל תהיה אחריתנו מרה כאחריתם.

אדרבה! עלינו לחבב ולאהוב את הרבי בכל ליבנו, ולהוקיר את פעלו הקדוש. ויתבונן נא כל אחד, כיצד היה נראה העולם לולא אלפי מוסדותיו הקדושים של הרבי הפזורים בכל פינה בעולם.

הרבי, מגודל אהבתו לכל יהודי ויהודיה באשר הם, דאג שבכל מקום בעולם אליו עשוי להגיע יהודי אי פעם, גם במקום הנידח ביותר, יהיה "בית חב"ד" – בית רוחני שיוכל לספק לו את כל הדרוש לו כדי לשמור על יהדותו: מזון כשר, תפילין, תפילות, שיעורי תורה, מקווה טהרה ועוד ועוד, וכל זאת ללא כל בקשת תמורה.

מאות מכתבי שאלות ובקשות, עצה וברכה, היו מגיעים לשולחנו של הרבי מידי יום ביומו, מכל קצוות תבל, ולכולם היה משיב תשובות ועצות נפלאות מלב טהור ואוהב. כמו כן, היה הרבי מקבל במשך שעות רבות את הקהל הרב שצבאו על פיתחו מידי שבוע, כשהוא עומד על רגליו, על אף גילו המבוגר, ומתייחס לכל אחד ואחד מהם במאור פנים ואהבה, ומרעיף עליהם מברכותיו הקדושות לישועה בכל המצטרך להם, ולעולם לא שבו ברכותיו ריקם, אלא מיד עשו פרי ופעלו ישועה.

גם קהל חסידיו של הרבי, חסידי חב"ד, פעלו ופועלים עד עצם היום הזה במסירות נפש, להאיר את אור היהדות לכל אחד מישראל, בכל מקום בעולם, על ידי עשייה רוחנית ברוכה מידי יום ביומו, ובפרט במועדי ישראל השונים: בהדלקת חנוכיות ענק בכל פינה בעולם בחג החנוכה, קריאת מגילה וחלוקת משלוחי מנות בבתי חולים ובסיסים צבאיים בחג הפורים, חלוקת מצות ועריכת לילי סדר למאות אנשים בחג הפסח. וכן על ידי הקמת בתי חינוך יהודיים לילדי ישראל בכל מקום בעולם, ועוד ועוד "מבצעים" נפלאים לאין מספר.

גם לאחר הסתלקותו של הרבי זיע"א עודנו עומד ומשמש במרום, ופועל פעולות נוראות ונפלאות בעולם, כפי שניתן להיווכח מעצם העובדה שגם כעבור שנים רבות לאחר הסתלקותו, מוסדותיו הקדושים שבכל העולם הולכים וגדלים בכמות ואיכות, ואורו הולך וגדל ומתפרסם יותר ויותר בכל שכבות העם. והרי עובדה זו היא העדות הגדולה ביותר לגודל קדושתו של הרבי והיותו צדיק אמת שאין כדוגמתו.

על כל אחד ואחד מאיתנו לחזק את מידת אמונת החכמים שלו, ולהחדיר את הדבר גם בילדיו הרכים, וזאת על ידי שירבה כל אחד לספר סיפורי צדיקים בביתו, וכן על ידי שידבר בשבחם של הצדיקים בחמימות ובלבביות, ירכוש את ספריהם הקדושים, יתלה בביתו תמונות של צדיקי אמת. בכך יזכה לקשר את כל בני ביתו היטב היטב לצדיקי הדור, והדבר יפעל עליהם שימשיכו כל ימיהם לצעוד בדרך ישראל סבא, הם וזרעם אחריהם עד עולם.

 

מה טובו אוהליך יעקב

פרשת בלק

הילולת הרבי מליובאוויטש זיע"א

פרשת חוקת

אמונת צדיקים – יסוד הצלחת חינוך הבנים

פרשת קורח

קדושת העיניים – מקור הברכה והפרנסה

פרשת שלח לך

מבצע!
זמירון – נועם השבת
15.00100.00
מבצע!
לוח שנה ה'תשפ"ב מהודר
9.00
מבצע!
מארז (USB) שלוש ב 99 ש"ח
99.00
מבצע!
מסילות אל הנפש • כרכים בודדים
30.00
מבצע!
חלב הארץ – חלק ו'
25.00