דמות דיוקנו של הצדיק

בוקר אחד של יום שלישי כאשר הגעתי כדרכי לכולל של מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זצ"ל לעוד יום של לימוד תורה במחיצת הרב, ראיתי במדרגות את ר. חיוור כמו קיר, אמרתי לו בוקר טוב, וחלפתי על פניו.

האמת היא שלא הכרתי אותו באופן אישי, אך ידעתי שהוא אח של אחד האברכים בכולל, ושהוא מגיע מדי פעם להתברך מפי מורנו ורבנו, לכן הסתפקתי באמירת בוקר טוב והמשכתי הלאה.

אך ר. קרא לי ואמר לי: אני בהלם! כולי רועד, תדע לך הרב יורם הוא מלאך!!! וכך הוא סיפר לי: אני לא אדם דתי, יש לי אשה טובה וכמה ילדים, ואני עצמאי ומתפרנס בכבוד. הכרתי את הרב יורם בזכות אחי שחזר בתשובה ולומד אצלו, ומדי פעם אני בא להתברך מפיו, ואז אני תורם כסף לפעילותו הקדושה.

אתמול בערב ישבתי עם כמה חברים פוחזים וריקים, ובסופו של ערב שכולו ריקנות מצאתי את עצמי עומד בפני עבירה חמורה ביותר, והנה… הרב יורם מגיע מולי מביט עליי במבט מתפלא ואומר לי: לא מתאים לך! העדפתי באותו רגע להיבלע באדמה מרוב בושה. ניסיתי לומר לו משהו, אבל לא יצאו לי מילים מהפה, הרגשתי נורא ואיום! הרב יורם הלך, ואני חזרתי הביתה גמור לחלוטין…

אשתי שאלה אותי למה אני נראה כל כך רע? אמרתי לה שכואבת לי הבטן מאוד, ובעזרת ה' מחר ארגיש טוב… לא עצמתי עין כל הלילה, הבושה הרגה אותי…

מיד בהשכמה נסעתי לנתיבות לרב, אמרתי לעצמי שאני יתנצל בפניו, וינסה להסביר לו שזה השפעה רעה של חברים רעים… לפני כמה דקות עברתי לפניו, ועוד לא הוצאתי מילה מהפה הוא אמר לי: מכיוון שאתה קשור אלי ותורם כסף להחזקת התורה באתי במיוחד להציל אותך מהעבירה. חבל עליך! תתרחק מהחברים הרעים האלה, היה עדיף לך להשתתף בשיעור שמסרתי באשדוד…

ועכשיו אני בהלם טוטאלי!!! הרב היה באשדוד בשיעור, ואני הייתי בעיר אחרת, אני נשבע לך שראיתי אותו והוא דיבר אתי. מה קורה פה???

האמת היא שלא כל כך הופתעתי, כי כבר נתקלתי בסיפורים דומים, שהרב יורם נראה בעיני בשר לאנשים, ואף דיבר עימהם והצילם מרדת שחת, ובאותו זמן הוא היה בשיעור תורה במרחק של שעות נסיעה…

הסברתי לר. שיש מושג של 'דמות דיוקנו של צדיק' שנגלית לאדם ברגעי משבר, ואף מדברת עמו, ואשרינו ואשרי חלקנו שזוכים אנו להיות קשורים בצדיק אמת שדמות דיוקנו מתגלית למקושרים עמו.

בהקשר זה נאיר נקודת אור מתוך הספר הקדוש 'אמרי נועם':

בפרשתנו מסופר שלאחר שיוסף הורד מצרימה הוא נמכר לפוטיפר סריס פרעה, אשת פוטיפר חמדה את יופיו העצום, והחלה להתגרות בו ולפתותו להיכשל עמה בדבר עבירה.

יוסף הצדיק עמד איתן בדעתו ושמר על קדושתו בעוז ותעצומות, ולא התייחס לפיתוייה ושידוליה הטמאים, יראת ה' זכה וטהורה עמדה לנגד עיניו, כפי שאמר יוסף בעצמו: "ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלהים".

גם התורה שלמד עמו יעקב אבינו, תורת שם ועבר העניקה לו את הכוחות והיכולות להתגבר כחלמיש על יצרו הרע.

ובכל זאת, כעבור שנה שלימה של הפצרות ופיתויים שונים ומשונים, כשל כוח הסבל, ויוסף עמד בפני סכנה נוראה ואיומה, הוא השלים עם החטא… באותם רגעים נוראים, גם יראת ה' וגם התורה שלמד כבר לא היוו מחסום עבורו, כמו שכתוב: "ויהי כדברה אל יוסף יום יום… ויבֹא הביתה לעשות מלאכתו". וכתב רש"י הקדוש שיש שיטה הסוברת שהוא בא לחטוא…

אולם ברגע האחרון, שנייה לפני שנכשל, נראתה לו דמות דיוקנו של יעקב אביו בחלון, והזהירה אותו מפני העבירה, ומחמת יראתו ובושתו מאביו הקדוש, נמנע מן העבירה וברח משם כל עוד נפשו בו.

ולכאורה צריך ביאור: מה מייחד את דמות דיוקנו של אביו שמנעה את יוסף מלחטוא יותר מאשר תורה ויראת שמים, שלא מנעו אותו מלחטוא?

והביאור בזה: התורה ויראת שמים מהווים מחסום בפני העבירה כל עוד המוח שליט על הלב, ואז המוח משדר ללב שהדבר אסור, וכך נמנע האדם מלחטוא. אך פעמים קורה שיצרו של האדם מתגבר עליו כל כך, עד שאין לו תקשורת בין הלב שרותח לעבירה, ובין המח שצריך למנוע זאת, והדרך אל התהום פתוחה ללא כל מחסום.

אולם גם בשיא רתיחת הדמים אם זוכה האדם ונזכר הוא ברבו הקדוש, מיד הוא מתמלא יראה ובושה מפני החטא, שהרי בעמדו לפני רבו, הוא יבחין ברוח קודשו בחלאת החטא וברישומו המאוס… ומחמת יראתו ובושתו מרבו הוא פורש מן העבירה.

וכך ממש היה אצל יוסף הצדיק! שהרי יעקב אבינו, מלבד מה שהיה אביו של יוסף, הוא היה גם רבו המובהק, וממנו הוא למד את רוב חכמתו. על כן באותה שעה שגבר עליו יצרו והוא בא לחטוא, והתורה ויראת ה' כבר לא היוו תריס בפני הפורענות, עמדה לו זכות התקשרותו בלב ובנפש לרבו הקדוש, ובעיני רוחו הוא ראה את דמותו הקדושה, מזהירה אותו מפני החטא, מיד הוא התמלא יראה ובושה מפניו, והיא זו שהצילתו מן החטא.

עניין זה מלמדנו עד כמה נחוצה והכרחית היא ההתקשרות והדבקות בתלמיד חכם וצדיק אמיתי, כיון שלרב צדיק אמת יש כוח עצום לשמור את כל המקושרים אליו מכל חטא ועוון, אף במקרים שגם יראת ה' כבר לא יכולה לעזור.

ולכן הורו לנו חז"ל ואמרו: "לעולם ידור אדם במקום רבו", כיון שבכך שידור במקום רבו ויוכרח לפגוש אותו מפעם לפעם, ימנע מכל חטא מחמת יראתו ובושתו מרבו.

ומי לנו גדול משלמה המלך, שנשא את בת פרעה רק לאחר שרבו נפטר, כיוון שכל זמן שרבו היה חי, יראתו ובושתו מרבו מנעו ממנו להיכשל בדבר זה. וכך אמרו רבותינו: "כל זמן ששמעי בן גרא (רבו של שלמה) קיים, לא נשא שלמה את בת פרעה".

על כן לא משנה מה יעבור על האדם, ולאיזה דיוטות תחתונות הוא יגיע על ידי מעשיו הרעים, בכל זאת לא יתרחק מרבו! ואפילו אם את הקב"ה הוא עוזב חלילה, על ידי שאין לו יראת שמים, את רבו לא יעזוב לעולם. כיון שרבו הוא "חבל ההצלה" האחרון שלו, והתקשרותו לרבו תמנע ממנו מלחטוא, ואף אם חטא רבו יעזור לו לעלות משאול תחתיות ולזכות לעשות בסופו של דבר תשובה שלמה, ולהגיע למדרגות נפלאות בעבודת ה'.

מבצע!
זמירון – נועם השבת
15.00100.00
מבצע!
מארז (USB) שלוש ב 99 ש"ח
99.00
מבצע!
מסילות אל הנפש • כרכים בודדים
30.00
מבצע!
חלב הארץ – חלק ו'
25.00
מבצע!
סידור כיס – המאי"ר לארץ
15.00