י' בשבט – רבי יוסף יצחק שניאורסון

י"ב בתמוז ה'תר"ם – י' בשבט ה'תש"י | 21 ביוני 1880 – 28 בינואר 1950 מנהג היה לרבי שמואל שניאורסון, נינו של בעל ה"תניא", בשבתו על כס אדמו"רות חב"ד: ביו"ט של "שמחת תורה" היה מברך את כל ילדי וצאצאיו בישועות. בשנת ה'תר"מ, נשמטו בטעות בנו רבי שלום דובער ורעייתו שטערנא מסדר הברכה, על אף שהיו […]

וזכני להתפעל… וגדל!

סיפור מעניין שמעתי על ר' עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה כשילדיו היו כבר נשואים וכביכול לא זקוקים להשגחה אז הגיע אליו הרב רפאל הלפרין – יהודי מבני ברק החשובה שהיה בתחילת תהליך החזרה שלו בתשובה נכנס לחדרו הקדוש של הרב ובמעמד נכחו גם חלק מילדיו לכשסיים להתברך מפי קדשו של מרן הרב רצה להראות לו […]