הרשב"י – רבי שמעון בר יוחאי | י"ח באייר

קָדוֹשׁ הוּא מֵהֵרָיוֹן כחמישים שנה לאחר חורבן בית שני, נולד רבי שמעון בר יוחאי. ובספר "נחלת אבות" לר' יוסף משאש זצ"ל הובא מעשה מאוד מיוחד אודות לידתו של רשב"י. אביו של רשב"י, רבי יוחאי, המיוחס לשבט יהודה, היה מגדולי הדור, עשיר ונכבד וקרוב למלכות. גם אשתו, שרה, הייתה מכובדת מאוד בהיותה מזרע הנשיאים – זרעו […]

מאמר ששווה יהלום!!

ליל שבת מסביב לשולחן המעוצב לכל ילד וילדה זמן מוקצב כל אחד לפי סדרו כל אחת בתורהּ מספרים מהנלמד ואומרים דבר תורה כך הגיע תורו של יאיר הקטן הוא תיאר במתיקות את אשר למד בגן על רחל ורועה הצאן עקיבא הנאמן שדוקא אותו בחרה לחתן הוא הציג ,שר וחיקה את כלבא שבוע היה נעים לשמוע […]