תרי"ג מצוות

מצוות עשה – השבתת החמץ

המקור בתורה "אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם" (שמות יב, טו). מהות המצוה מצוה לבטל ולאבד ולהשמיד את החמץ[1]בערב פסח

שחיטת הפסח – מצות עשה

המקור בתורה "ושחטו אֹתו כל קהל עדת ישראל בין הערבים" (שמות יב, ו). מהות המצוה קרבן פסח כתב הרמב"ם (קרבן

קידוש החודש – מצות עשה

המקור בתורה "החודש הזה לכם ראש חדשים" (שמות יב, ב). מהות המצוה 'מקודש מקודש' כתב הרמב"ם (קידוש החודש פ"ב הלכה

מילה – מצות עשה

המקור בתורה א. הציווי לאברהם אבינו "זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר" (בראשית

פריה ורביה – מצות עשה

המקור בתורה ציווי לאדם וחוה א. "ויברך אֹתם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו" (בראשית א, כח). ציווי לנח ובניו

מבצע!
הגדה של פסח – כריכה רכה
35.00110.00
מבצע!
מגילת אסתר עם ביאורי הרב יורם
30.00100.00
מבצע!
זמירון – נועם השבת
15.00100.00
הגדה של פסח - לבן
מבצע!
הגדה של פסח – לבן
30.00100.00
מבצע!
מארז USB שיעורי הרב ישראל שליט"א (3 ב-99)
99.00