הקדשת ימי לימוד

בבית המדרש המאיר לארץ

הלימוד היום מוקדש לרפואת יורם יוסף חיים בן לידיה

הלימוד היום מוקדש לזכות חן בת רבקה

פרטי ההקדשה:
פרטי המקדיש:
פרטי אשראי: