הקדשת ימי לימוד

בבית המדרש המאיר לארץ

הלימוד היום מוקדש לעילוי נשמת אביבה בת לאה

הלימוד היום מוקדש לרפואת תהל בן אדוה

הלימוד היום מוקדש להצלחת חן בת רבקה

לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה
פרטי ההקדשה:
פרטי המקדיש:
פרטי אשראי: