הקדשת ימי לימוד

בבית המדרש המאיר לארץ

הלימוד היום מוקדש לעילוי נשמת עדיאל אריה בן נילי

הלימוד היום מוקדש להצלחת חן בת רבקה

הלימוד היום מוקדש לרפואת תהל בן אדוה

הלימוד היום מוקדש להצלחת חן בת רבקה

פרטי ההקדשה:
פרטי המקדיש:
פרטי אשראי: