הקדשת ימי לימוד

בבית המדרש המאיר לארץ

הלימוד היום מוקדש לרפואת תהל בן אדוה

הלימוד היום מוקדש להצלחת חן בת רבקה

פרטי ההקדשה:
פרטי המקדיש:
פרטי אשראי: