היו שותפים
בהפצת תורה חובקת עולם!

לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה

בחרו את סוג התרומה:

בחרו את אופן התרומה: חד פעמי או תשלומים
(תשלומים יבוצעו בהוראת קבע ללא תפיסת מסגרת)
פרטי התורם:
פרטי אשראי:
למוסד אישור מס הכנסה (סעיף 46)