שידורים חיים משיעורי מורנו ורבנו
הרב ישראל אברג'ל שליט"א

בנו וממשיך דרכו של אבינו מו"ר הרב יורם אברג'ל זיע"א

השידורים מועברים בימי שני וחמישי בשעה 20:00
ובזמנים מיוחדים נוספים