ברכת הפצת המעיינות

הברכה השנתית שהנהיג אבינו מו"ר הרב יורם אברג'ל זיע"א
השותפים בהפצת המעיינות – תורה חובקת עולם
יתברכו ע"י בנו וממשיך דרכו מו"ר הרב ישראל אברג'ל שליט"א

הצטרפות לברכת הפצת המעיינות

הברכה השנתית שהנהיג אבינו מו"ר הרב יורם אברג'ל זיע"א
השותפים בהפצת המעיינות – תורה חובקת עולם
יתברכו ע"י בנו וממשיך דרכו מו"ר הרב ישראל אברג'ל שליט"א

לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה
בחרו את אופן התרומה: חד פעמי או תשלומים
(תשלומים יבוצעו בהוראת קבע ללא תפיסת מסגרת)
אם בחרתם 'תשלומים' - הסכום מתחלק אוטומטית למספר החודשים שבחרתם
ולכן בסכום יופיע 500 למשל ולא 5,000
כלומר: הסכום שמופיע כעת הוא הסכום שיחויב כל חודש, לפי מספר החודשים שבחרתם
אנא וודאו זאת לפני שאתם ממשיכים
פרטי התורם:
פרטי אשראי:
למוסד אישור מס הכנסה (סעיף 46)