ברכת הפצת המעיינות

הברכה השנתית שהנהיג אבינו מו"ר הרב יורם אברג'ל זיע"א
השותפים בהפצת המעיינות – תורה חובקת עולם
יתברכו ע"י בנו וממשיך דרכו מו"ר הרב ישראל אברג'ל שליט"א

הצטרפות לברכת הפצת המעיינות

הברכה השנתית שהנהיג אבינו מו"ר הרב יורם אברג'ל זיע"א
השותפים בהפצת המעיינות – תורה חובקת עולם
יתברכו ע"י בנו וממשיך דרכו מו"ר הרב ישראל אברג'ל שליט"א

פרטי התורם:
פרטי אשראי:
למוסד אישור מס הכנסה (סעיף 46)