תיקון הפרנסה - פרשת המן

בבית המדרש המאיר לארץ

שימו לב:
יש לבחור את מספר השמות, ולמלא בהתאם לפי בחירתכם.
ניתן למלא עד 3 שמות בטופס. למסירת שמות נוספים ניתן למלא את הטופס פעם נוספת.
שותפות עבור כל שם בסך 180 ₪, להפצת תורת אבינו מו"ר הרב יורם אברג'ל זיע"א. ברוכים תהיו!
לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה
בחרו את מספר השמות למסירה לתיקון הפרנסה:
פרטי המקדיש:
פרטי אשראי:
__תיקון הפרנסה תשפג copy_640x640