אמרי נועם – 6 כרכים

אמרי נועם על פרשיות השבוע – עכשיו בגרסה חדשה ומהודרת!

דרושים נפלאים ושיחות מתוך שיעוריו הקדושים של אבינו מו"ר הרב יורם זצוק"ל שנמסרו בשבת קודש בבית המדרש.

הרב מגלה ללומד דרך פרשת השבוע את אופן עבודת ה' בעולם, בדרך הפרד"ס, וכמובן בדרך תורת החסידות המופלאה.

260.00