בצילם של גדולי הדור (חלק שני)

מראות הוד, מעשים מופלאים, תולדותיהם של צדיקים, ומסרים ועצות.

על גדולי ומאורי הדור וביניהם:

אבינו מו"ר הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א.

בהוצאת שוקי לרר.

80.00