זמירון – נועם השבת

זמירון נועם השבת בכריכה רכה ונוחה
ישירות משולחן השבת של אבינו מורינו ורבינו פאר הדור והדרו כבוד קדושת רבינו יורם מיכאל אברג'ל זיע"א.
בסדר מופתי ומטובל בכל סוגי השירים והפיוטים כאשר תחזינה עיני הקורא מישרים.
משלב הנהגות וכלים חשובים בחינוך הילדים היו'.

15.00100.00

מבצע!