חלב הארץ – חלק ה'

חלב הארץ אשר חיברו מו"ר רבי ישראל אברג'ל שליט"א בנו וממשיך דרכו של אבינו מורינו ורבינו פאר הדור והדרו הרב יורם אברג'ל זיע"א.

סדרת הספרים עוסקת בביאור השולחן ערוך על דרך החסידות וחכמי הקבלה.

50.00

המלאי אזל