חלב הארץ - 5 חלקים

חלב הארץ – 5 כרכים (א,ב,ג,ה,ו)

ספר הנהגות והלכות על פי סדר השולחן ערוך, בשילוב הלכה קבלה וחסידות.

חובר ע"י מו"ר רבי ישראל אברג'ל שליט"א, בנו וממשיך דרכו של אבינו מו"ר פאר הדור והדרו, כ"ק רבינו יורם מיכאל אברג'ל זיע"א

220.00

המלאי אזל