ירום ונישא – חלק ב

שיחות ומאמרים של שיעורי אבינו מורינו ורבינו פאר הדור והדרו כבוד קדושת הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א,

אשר נערכו בטוב טעם ודעת על ידי תלמידי חכמים מגדולי וחשובי תלמידיו.

כרך שני בסדרה. להזמנת הכרך הראשון

45.00