מסילות אל הנפש • כרכים בודדים

שיעורים מתורתו של צדיק יסוד עולם – הרב יורם אברג'ל זיע"א, השיעורים נמסרים על ידי בנו וממשיך דרכו הרה"ג הרב ישראל אברג'ל שליט"א ומהווים תמצית מתוקה לפרשת השבוע בדרך החסידות ועבודת הנפש של האדם.

סדרה זו היא הרחבה של החוברת השבועית 'מסילות אל הנפש' המופצת באלפי עותקים.

35.00