סט מחזורים לבת ישראל – כריכת עור (5 חלקים)

סט מחזורים לבת ישראל – כולל 5 חלקים: ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, פסח, ושבועות.

מותאם לבת ישראל על פי דרכו ומנהגיו של אבינו מו"ר הרב יורם אברג'ל זיע"א באותיות מאירות וכריכה מהודרת.

1,100.001,500.00