סידור כיס – המאי"ר לארץ

סידור כיס- המאי"ר לארץ

סידור מפורסם בהמון בתי ישראל מושלם בתכלית השלימות ומכניס התלהבות של קדושה ועריבות נעימות ושמחה בעבודתו יתברך.

מעוטר בהנהגותיו הטהורות של מו"ר זיע"א.

כל מי שהחזיק סידור זה או מחזורים מסדרה זו בידו פעם אחת לא הורידו יותר מידו לעולם, בנוי וערוך בטוב טעם ללא דילוגים כלל,כל תפילה כתובה

35.00