סידור קול רינה השלם

קול רינה – הסידור השלם

הסידור קול רינה שכבש לבבות והתקבל בכל תפוצות ישראל עכשיו במהדורה חדשה.

סידור קול רינה בנוי עפ"י הנהגותיו של אבינו מו"ר הרב יורם אברג'ל זיע"א ומכיל אלפי תוספות נדירות הנחוצות לכל יהודי.

 

 

60.00