סידור קול רינה השלם

סידור קול רינה השלם

הסידור שכבש לבבות והתקבל בכל תפוצות ישראל עכשיו במהדורה חדשה.

הסידור בנוי עפ"י הנהגותיו של אבינו מו"ר הרב יורם אברג'ל זיע"א ומכיל אלפי תוספות נדירות הנחוצות לכל יהודי.

60.00