תהלים מאירי"ם לבן

תהלים

ספר תהלים זה הינו ספר ייחודי באשר הובא בו בנוסף לתהלים גם ה"שימוש תהלים" המפורסם וכן קובץ תפילות נדירות ומיוחדות לכל עת אשר מרגילים את האיש הישראלי לדביקות אדירה בבורא העולמים.

20.00