בניית בית הכסא (שירותים) בסמוך למקום התפילה

שאלה:

בבית הכנסת... עשו שיפוצים, ומקום בית הכסא נבנה בסמוך למקום התפילה, האם מותר הדבר?

תשובה:

אסור, ואם בנו כך, יש לשוהים להסיח דעתם עד כמה שיכולים.

בהרחבה:

צדדי הבעיה היא כאשר מתפללים אזי השוהים באותה שעה בבית הכסא שומעים התפילה ומהרהרים שם בדברי תורה והדבר אסור, לכן אין לבנות כך לכתחילה שהרי מכשילים את הרבים, אמנם אם כבר בנו יש היתר להיכנס לשם והשוהים בבית הכסא ישתדלו להסיח דעתם מהתפילה או מדברי התורה אשר נשמעים בבית הכנסת הסמוך.
מקור: בגמרא ברכות (כד:) אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן בכל מקום מותר להרהר בדברי תורה חוץ מבית המרחץ או מבית הכסא, וכן הוא בגמרא זבחים (קב:). וכן הוא בבית יוסף (סימן פה). אמנם עיין למרן החיד"א בברכי יוסף (ריש סימן פה) שכתב, שכל האיסור להרהר בד"ת בבית הכסא הוא לכתחילה אך מחמת אונסו אין איסור בדבר. וכ"פ בשו"ת דברי ישראל (ח"א סימן סה).
מבצע!
הגדה של פסח – כריכה רכה
25.00100.00
מבצע!
מגילת אסתר עם ביאורי הרב יורם
25.00100.00
מבצע!
זמירון – נועם השבת
15.00100.00
מבצע!
מארז (USB) שלוש ב 99 ש"ח
99.00