בני הבית ישנים

שאלה:

הגיע מאוחר לביתו, האם צריך להעיר את בני הבית?

תשובה:

המגיע בשעה מאוחרת לביתו ומצא בני ביתו ישנים, אם יכול להקיץ מקצתם מוטב ואם לאו יכול להדליק בברכה.

בהרחבה:

כתב בספר המצות (הל' חנוכה דף רנ ע"ד) ומכל מקום נכון להדליק בעוד בני הבית נעורים. עכ"ל. ומוכח מדברי הסמ"ג שאין זה לעיכובא, וממילא יש להדליק בברכה, אף שאין בני ביתו ניעורים. ועיין בשער הציון (סי' תרעב ס"ק יז) שכתב בשם ספר חמד משה שהאריך בזה ודעתו דאם שכח או נאנס ולא הדליק עד שישנו כולם יקיץ ב' או ג' מהם וידליק, ואם אי אפשר להקיצם, מכל מקום ידליק ויברך, והסכים עימו בהליכות עולם (ח"א ע"מ סב). וזה לא כמו שפסק בספר בא"ח (פר' וישב ס"ז), שאם לא יכול להקיצם לא יברך.
מקור: ספר המצות (הל' חנוכה דף רנ ע"ד), הליכות עולם (ח"א ע"מ סב), בא"ח (פר' וישב ס"ז).
בצור ירום - כריכה רכה (17 חלקים)
מבצע!
בצור ירום – כריכה רכה (17 חלקים)
המחיר המקורי היה: ₪510.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪460.00.
מסילות פב
מבצע!
מסילות אל הנפש • כרכים כא-כה
המחיר המקורי היה: ₪185.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪150.00.
ירום ונישא - 4 כרכים
מבצע!
ירום ונישא – 4 כרכים
המחיר המקורי היה: ₪260.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪240.00.
ספר מנגן הרב יורם
מבצע!
ספר מנגן – הרב יורם אברג'ל
המחיר המקורי היה: ₪120.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪99.00.
מארז החלאקה
מבצע!
מארז חלאקה המאיר לארץ
המחיר המקורי היה: ₪220.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪199.00.