ברכה על ראיית חכמים

תגיות:

שאלה:

הרואה חכם מחכמי ישראל מה מברך. ומה מברך על חכם מחכמי אומות העולם?

תשובה:

על חכמי ישראל מברך ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם שחלק מחכמתו ליראיו. ועל חכמי אומות העולם מברך שנתן מחכמתו לבשר ודם.

בהרחבה:

כל שהוא תלמיד חכם ידוע ומפורסם שהוא גדול בתורה וביראת שמים והוא מורה הוראות בישראל בעומק העיון ובסברא ישרה, יש לברך עליו בשם ומלכות גם בזמן הזה. ויש לברך ברכה זו אפילו כשרואה תלמיד חכם אחד, ואין צריך שיהיו שם כמה תלמידי חכמים. ואם לא בירך כשראה את החכם, והלך משם, ואינו רואה עוד את אותו חכם, אינו רשאי לברך כשאינו רואה אותו. ואפילו אם חזר וראה אותו, כל שהוא בתוך שלשים יום מראייתו הראשונה, אינו רשאי לברך בשם ומלכות.
מקור: (הלכה ברורה סימן רכד אות י-יא)
מבצע!
זמירון – נועם השבת
15.00100.00
מבצע!
מארז (USB) שלוש ב 99 ש"ח
99.00
מבצע!
מסילות אל הנפש • כרכים בודדים
30.00
מבצע!
חלב הארץ – חלק ו'
25.00
מבצע!
סידור כיס – המאי"ר לארץ
15.00