שאלה:

מה מברכים על פירות הבאים מגידולי מים?

תשובה:

שהכל ניהיה בדברו

בהרחבה:

לגבי גידולי מים בלבד נראה שמכיון שאין שום יניקה מהקרקע, שהמים מפסיקים בין הזרעים לקרקע, אין לברך על גידולי המים ברכת הפירות והירקות, אלא ברכת שהכל נהיה בדברו, וכדין כמהין ופטריות שאף על פי שהם גדלים בקרקע הואיל ואינם יונקים מן הקרקע צריך לברך עליהם שהכל נהיה בדברו
מקור: ברכות (מ:). וכן פסקו הרמב"ם (פרק ח' מהלכות ברכות הלכה ח'), ובטור ושלחן ערוך (סימן רד סעיף א'). וכ"פ בשו"ת יחוה דעת (ח"ו סי' יב). ובהלכה ברורה (סי' רד אות יא).
מבצע!
הגדה של פסח – כריכה רכה
35.00110.00
מבצע!
מגילת אסתר עם ביאורי הרב יורם
30.00100.00
מבצע!
זמירון – נועם השבת
15.00100.00
הגדה של פסח - לבן
מבצע!
הגדה של פסח – לבן
30.00100.00
מבצע!
מארז USB שיעורי הרב ישראל שליט"א (3 ב-99)
99.00