ההבדל בין מודה אני לאלהי נשמה

שאלה:

מה הטעם שתיקנו לומר אלהי נשמה, קודם התפלה. אם בשביל שיודה לה', שהחזיר נשמתו, הרי כבר אמר, בקומו מן המטה, מודה אני לפניך מלך חי וקיים וכו'?

תשובה:

כדי להזכיר לנו שמטרת בריאתנו, ונתינת הנשמה בתוכנו היא בשביל עבודת ה', והתפילה נקראת עבודה כידוע.

בהרחבה:

צריך אתה לדעת, ולהעלות בדעתך, כי גופו של אדם ונשמתו, שהם פעולותיו של מקום, לא בראם יתברך אלא לעבודתו יתעלה, ולא להנאתו של אדם, וידע באמת, שנשמתו, אינה ברשותו, כי אם ברשות האל יתברך, ונתנה בגוף האדם, כדי לעבוד לו יתעלה, ולזה תיקנו חז"ל, לומר, אלהי נשמה קודם התפילה, שהיא העבודה. להורות, שלא נבראת, אלא לדבר זה, לעבוד לאל יתברך. ולכן אנו אומרים, אלהי נשמה, קודם התפלה, שהיא העבודה.

מקור: (ש"ך פרשת ואתחנן).
מבצע!
מגילת אסתר עם ביאורי הרב יורם
25.00100.00
מבצע!
זמירון – נועם השבת
15.00100.00
מבצע!
מארז (USB) שלוש ב 99 ש"ח
99.00
מבצע!
מסילות אל הנפש • כרכים בודדים
30.00
מבצע!
חלב הארץ – חלק ו'
25.00